De vergunningaanvraag van de windmolens van Windpark-Koningspleij is nog in behandeling bij de Raad van State. Het aangepaste bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de molens werden op 3 december 2019 behandeld op een zitting van de Raad van State (RvS). Tijdens deze zitting werden ook de beroepen tegen de watervergunning voor het windpark behandeld. In principe doet de RvS zes weken na de zitting uitspraak hierover, maar deze termijn kan worden verlengd.


De natuurvergunning, het bestemmingsplan, en de omgevingsvergunning waren op 13 januari 2019 al goedgekeurd. Het enige punt waar de Raad van State moeite mee had, zijn twee woningen aan de Veerweg die zijn aangemerkt als bedrijfswoningen van het windpark. Door deze woningen aan te merken als bedrijfswoningen, mag de hoeveelheid geluid en slagschaduw die de windmolens hier veroorzaken groter zijn dan normaal gesproken de norm is voor woningen in de omgeving van windmolens. Volgens de RvS was onvoldoende aangetoond in het bestemmingsplan dat dit bedrijfswoningen zijn.
Als de RvS oordeelt dat de verbetering voldoende motiveert dat er sprake is van bedrijfswoningen en de beroepen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ongegrond zijn, zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. Indien de Raad van State ook de beroepen tegen de watervergunning afwijst kan de bouw van de windmolens verder worden voorbereid en uitgevoerd.

Windmolens/h2>
Windpark Koningspleij is een initiatief van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), Raedthuys Pure Energie en Prowind. De participatie in en rondom het windpark wordt verzorgd door REIJE.

De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 120 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 en maximaal 120 meter. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt minimaal 148 meter en maximaal 180 meter.

De vier windmolens wekken samen naar verwachting 34 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is genoeg energie voor ruim 11.000 huishoudens (bij gebruik van 3000 kWh per huishouden) .

Een andere vergelijking: in 2017 werd in de gemeente Arnhem 636 miljoen kWh elektriciteit verbruikt. Met 34 miljoen kWh dekken de vier windmolens ruim 5 procent van dit totale elektriciteitsverbruik.

Voorinschrijven

Vind jij ook dat het windpark er moet komen? Je kunt je voorinschrijven. Daarmee support je het windpark financieel en ben je straks verzekerd van windaandelen.