Een echte handleiding ‘hoe om te gaan met klimaat’ is het boek van Jelmer Mommers: ‘Hoe gaan we dit uitleggen. Onze toekomst op een steeds warmere aarde’.

“We stoten al meer dan honderd jaar zoveel broeikasgassen uit dat de aarde nu gevaarlijk opwarmt, Als we zo doorgaan, stevenen we af op een onleefbare planeet. Maar hoe erg het wordt, bepalen we zelf.” Op een heel heldere manier legt Jelmer uit wat klimaatverwarming is, welke betekenis het heeft, hoe ons leven eruit gaat zien als we niets doen, en wat we eraan kunnen doen. En ook welke klimaatacties nu al ondernomen worden.

Achter de nieuwsberichten over smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten en ontkennende politici groeit een wereldwijde beweging die laat zien: onze toekomst op aarde schrijven we zelf.

bron: https://decorrespondent.nl/klimaatboek