Maandag 3 februari was een zeer interessante en belangrijke Lezing over “Het Levend Archief” door prof. dr. Joop Schaminée van Radboud Universiteit en van Wageningen Universiteit & Environmental Research, in Larenstein, Velp.

Probleem biodiversiteit

Veel wilde plantensoorten zijn verdwenen. Van de 1500 soorten zijn er nu 500-700 bedreigd en 71 soorten zo ernstig, dat ze dreigen te verdwijnen. De Nederlandse (niet buitenlandse) Inheemse Roggelelie, het Rozenkransje, Peperboompje, Knikkend nagelkruid, Veldmuur, Brede raai, Bleek schildzaad, Witte amarant, Naaldenkervel, Moeras-streepzaad, Éénbes, Paarbladig goudveil, Geel Zonneroosje, Zinkviooltje, Zinkboerenkers, Blaasvaren, Brede ereprijs en andere vallen onder de ernstig bedreigde soorten. Deze noemde Joop.
Zie verder de zeer zeldzame planten van de Rode Lijst van Floron, die overigens weer bijgewerkt wordt.

Wat doet het Levend Archief?

Het Levend Archief wil de genetische diversiteit van wilde planten veilig stellen door zaden te verzamelen van inheemse plantensoorten en deze op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Het Levend Archief werkt met zaden, waarvan de Nederlandse oorsprong en exacte plek bekend zijn!

Plantenkwekers

Wellicht al bekend, Joop Schaminée noemde als goede inheemse plantenkwekers:
1. CruydtHoeck
2. De Bolderik
3. Biodivers (inheemse natuurzaadmengsels)

Dit is van belang omdat deze echt inheemse Bomen, Struiken, Planten/Kruiden in Nederland de beste kansen hebben en goede voeding bevatten voor onze inheemse vogels en insecten e.a.

Indien je geïnteresseerd bent, kan je via onderstaande link nog meer lezen op hun website:

http://hetlevendarchief.nl/missie/

Hartelijke Groet,

Willeke Meyer-Steenbergen