Het beekdalpark Paasberg is 2,7 hectare groot en maakt deel uit van een groenstructuur die de verbinding vormt tussen stuwwal en rivier. Het park ligt ingeklemd tussen twee woonwijken in Arnhem-Noord en het ligt ongeveer drie meter lager dan de buurtwegen die rondom het park lopen. De beek in het park heeft een bijzonder ecologische waarde.

Het parkje ligt in een erosiedal in de stuwwal van de Rijn die wordt afgewaterd door een vergraven bronbeek met bijzondere ecologische waarde. Die beek speelt ook een belangrijke rol in het natuurspeelterrein (bv. een trap met waterkolk). Verder zijn er ruime zandige speeloevers, stapstenen door het water, een verhoogd parcours tussen de bomen, een wintereiken-beukenbosje, een natuuruitkijktoren, waterpomp, vlonderpad door de moeraszone, een plukpad, struinpaadje, ontmoetingspunten, totempaal, picknickbank…. een bijzondere mix van natuurlijke speelelementen in en natuurrijke stadsomgeving.

Bureau Niche heeft hier in het kader van het Gelderse project “Cool nature” in 2009-2010 een natuurspeelplaats samen met de omwonenden gerealiseerd. In november 2010 werd deze natuurspeelplek, ontworpen door Nanja Oliemans en Linda de Groot (gemeente Arnhem), officieel door wethouder Margreet van Gastel geopend. Leerlingen van groep 7 van de Julianaschool maakten vooraf tekeningen, schetsen en zelfs complete maquettes met heel veel leuke ideeen, die uiteindelijk in het ontwerp en de latere aanleg door het bedrijf Boomhut deels hun plek vonden.

Doelstellingen:
– Spelen, leren en bewegen. Natuurlijk spelen, water, bos, heuvels, grasveld, huttenbouwplek, waterpomp, boscircuit
– Natuur- en biologielessen. Bij de meanderende beek is een zone speciaal geschikt voor deze lessen. Deze beek heeft een hoge ecologische waarde en de vistrap maakt de beek nog interessanter. Naast de beek is er ook een plukpad met diverse fruitbomen waar ook een hoop te leren en te ontdekken valt.
– Gym- en bewegingslessen. In het halfopen bos kunnen kinderen op natuurlijke wijze klimmen, balanceren, springen, kortom hun eigen krachten ontdekken! Ook is hier ruimte voor verschillende spelletjes.
Ontmoeten. In de kletsweide staat een XL picknicktafel en een totempaal als ontmoetingspunt.

En… in het beekdalpark is nog veel meer te doen en te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan kinderfeestjes, buurtfeesten, kunstworkshops en nog veel meer!

Meer over ontwerp/aanleg:

http://www.coolnature.nl/locaties/arnhem-beekdalpark-paasberg/ontwerp-en-aanleg.html