In de herfst en de winter eten sommige vogels en dieren de bessen van struiken en bomen. We kunnen deze vogels nu helpen met het aanplanten van vogelbosjes, dat zijn bosjes met vooral besdragende struiken zoals meidoorn, kardinaalsmuts, lijsterbes en Gelderse roos. Vogelbosjes zijn vaak te vinden op het erf maar we kunnen ze ook aanplanten op overhoekjes in dorpen en steden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG) starten in de regio Veluwe een actie voor meer vogelbosjes waar iedereen die een overhoekje heeft aan mee kan doen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van SLG: www.landschapsbeheergelderland.nl/vogelbosjes.

Boeren, burgers en buitenlui woonachtig in de regio Veluwe kunnen deze vogelbosjes aanplanten op overhoekjes: stukjes land die op dit moment braak liggen. Dat kan zijn in het buitengebied maar ook in dorpen en steden liggen vaak stukje grond braak zoals bij een bedrijventerrein of sportveld. De soorten die in het bosje aangeplant worden, zijn vooral besdragende struiken als meidoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts en lijsterbes om vogels aan te trekken. Met streekeigen bosplantsoen maken we stukjes natuur die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2.
Helpt u mee?

Voorwaarden en aanmelden
Heeft u ongeveer 50m2 tot uw beschikking voor een vogelbosje? Dan kunt u meedoen met deze actie! Tegen een eigen bijdrage van € 0,25 per struik schaft u de beplanting aan voor de aanleg van een vogelbosje. Een adviseur van SLG bekijkt uw aanvraag en stelt na goedkeuring het assortiment samen zodat het passend is in het landschap. De feestelijke uitdeeldag op de Veluwe is op 17 december. Doe ook mee en plant een vogelbosje op uw erf, in uw dorp of bij uw bedrijf! Kijk voor meer informatie, het aanmeldformulier en de voorwaarden op: www.landschapsbeheergelderland.nl/vogelbosjes. Dit plantseizoen zal ook in de regio’s Rivierengebied en Achterhoek een actie starten voor meer vogelbosjes.

Plan Boom
Dit is een actie van het landelijke project Plan Boom, dat in Gelderland wordt getrokken door Natuur en Milieu Gelderland en SLG. In de komende jaren dragen wij met Plan Boom bij aan het planten van 1 miljoen bomen in Gelderland. Iedereen kan daaraan bijdragen: overheden, buurtinitiatieven en grondeigenaren. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
Kijk op www.natuurenmilieugelderland.nl/projecten/plan-boom voor meer mogelijkheden om mee te doen.