Heeft u wel eens een verpakking waarvan u denkt: kan dat niet wat minder of is dit wel goed voor het milieu? Met vragen en meldingen hierover kunt u terecht bij het Meldpunt Verpakkingen. Het meldpunt bestaat ruim een jaar, en het werkt.

Het Meldpunt Verpakkingen is van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), en Milieu Centraal voert het uit. Er kwamen inmiddels ruim honderd meldingen binnen. Het meldpunt geeft deze door aan de fabrikanten, die daarop reageren en nog eens goed bekijken of de verpakking beter en duurzamer kan worden gemaakt.

Positieve reacties

Zo verkocht HEMA voedingssupplementen in een potje van 300 ml, die maar gedeeltelijk was gevuld en dus kleiner kon. Die is vervangen door een 225 ml-potje. Ook Sun reageerde positief op een melding dat de kartonnen pakken met vaatwastabletten grotendeels met lucht waren gevuld. De verpakking wordt aangepast.

Onnodig materiaal

Een verpakking is belangrijk om beschadiging en bederf van het product dat erin zit te voorkomen. Maar zoals uit deze twee voorbeelden blijkt, zijn verpakkingen soms van onnodig veel materiaal gemaakt. Of ze bestaan uit verschillende soorten materiaal, waardoor het lastig is om het verpakkingsafval gescheiden in te zamelen en te verwerken.

Meldingen en reacties

Op www.meldpuntverpakkingen.nl kunnen consumenten vragen, ideeën en suggesties melden om verpakkingen milieuvriendelijker te maken. Fabrikanten geven daar een reactie op. Zowel de meldingen, als de reacties van bedrijven worden op de site gepubliceerd. Over opvallende en veel voorkomende meldingen treedt het KIDV in overleg met de betreffende brancheorganisaties.