De heemtuin Presikhaaf – onderdeel van het Natuurcentrum Arnhem – is in 1980 op initiatief van het IVN aangelegd.

Op een oppervlakte van bijna twee hectare van het voormalige landgoed Presikhaaf liggen twaalf verschillende landschapselementen, zoals akkers, heide, grasland, moeras of bos.

Heemtuin Presikhaaf
Hét kenmerk dat de heemtuin uniek maakt is veel reliëf én een stromende beek.
Het noordelijke deel is een afspiegeling van de droge, zanderige en voedselarme Veluwerand. Hier vindt U bijvoorbeeld de heide, het eikenhakhout en het eiken-berkenbos.
Het zuidelijke deel is een afspiegeling van het vochtige, kleiige en voedselrijke stroomgebied van de grote rivieren. Hier vindt U een uiterwaard, een dijk, het essen-iepenbos en enkele houtsingels.
Ertussen liggen een akkercomplex, schrale graslanden en enige struwelen.
De beek loopt als een ‘blauwe’ draad door de heemtuin, van bron en bovenloop, via een bospoel, een moerasgebied, naar de laaglandbeek. Een vaste stuw houdt het water in bospoel en moeras op constante hoogte, terwijl verderop d.m.v. een regelbare stuw hoogwaterstanden in de uiterwaarden kunnen worden nagebootst. In het moeras en in de ‘dode rivierarm’ is een verlandingsproces te zien, zoals dat voorkomt in bijv. het Oude Rijnstrangengebied bij Pannerden. Hier bloeien ’s zomers gele plomp, waterlelie en watergentiaan in het water en langs de oevers gele lis, kattestaart e.d. Op de dijken en schrale graslanden wordt gefaseerd gehooid en begraasd, waardoor de kruidenrijkdom in stand blijft.

De opzet is kleinschalig met vele geleidelijke overgangen en staat garant voor een hoge biodiversiteit. Er leven hier vele honderden plantensoorten, tientallen zoogdier- en vogelsoorten, een handvol amfibiesoorten en duizenden insectensoorten.
Het beheer met lichte gereedschappen is kleinschalig en op die manier duurzaam en ecologisch; het ouderwetse ‘keuterboeren’-beheer.
In de heemtuin Presikhaaf kunt U een wandeling maken door ‘de landelijke omgeving van Arnhem’. U loopt er ook terug in de tijd, naar het ouderwetse platteland van ruim een eeuw geleden. U treft hier de natuurlijke omgeving waarin mens, plant en dier samenleefden én samenwerkten.

Tegenover de heemtuin ligt een speciaal aangelegde insectentuin (open van 9-16.45 uur), waar men allerlei ideeën kan opdoen voor de eigen tuin.

Faciliteiten:
Groepsrondleidingen zijn na telefonische aanvraag mogelijk. Een folder, informatieboekje en seizoenswandelboekjes zijn verkrijgbaar in het kantoor van Natuurcentrum Arnhem tegenover de tuin. In de wandelboekjes staat duidelijk aangegeven, welke route geschikt is voor rolstoelgebruikers. Voor schoolklassen worden speciale lessen georganiseerd. Tot de natuureducatieve faciliteiten van centrum behoren ook een stadsboerderij en school- en kindertuinen.

Contactpersoon:
Rob Graat, heemtuinbeheerder, 026 – 3775464 (Natuurcentrum Arnhem, dienst MO, gemeente Arnhem), fax: 026 – 3775480.

Openingstijden:
Zondag t/m vrijdag 9-16 uur. Op zaterdag gesloten.

Ligging en bereikbaarheid:
De heemtuin ligt aan de Ruitenberglaan, t.o. de Stadsboerderij ‘West-Presikhaaf’. Openbaar vervoer: NS-station Arnhem-Presikhaaf, enkele minuten loopafstand.
Fietsverhuur: NS-station Arnhem, 026-4421782.

Toegang: Gratis.
Honden zijn niet toegestaan.