Je hoeft niet op het stadskantoor te zitten om te weten dat groente-, fruit- en tuinafval (gft) in Arnhem niet goed gescheiden wordt ingezameld. Kijk maar eens wat er aan groenafval aan de weg staat op de dinsdagen dat gft-afval wordt ingezameld. Dat is erg weinig. Groene citybins die er zijn voor bovenwoningen, zie je nauwelijks.  Veel gft-afval verdwijnt dus bij het restafval. En dat is zonde. Want gft-afval is uitstekend te recyclen tot compost of gefermenteerde meststof. Afval is ook een grondstof. En wanneer volgend jaar diftar wordt ingevoerd is gescheiden inzameling ook goed voor de portemonnee, want je betaalt dan minder afvalstoffenheffing naarmate je minder restafval aanbiedt.

Ook tijdens het 100-100-100-project dat De Groene Vos vorig jaar in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd (streven: 100% scheiden van afval), bleek al gauw dat veel mensen, ook benedenhuisbewoners, worstelen met het gescheiden houden en aanbieden van gft-afval.

De gemeente is met invoering van omgekeerd inzamelen en diftar (volgend jaar) wel op de goede weg om invulling te geven aan het gezegde ‘afval is grondstof’, maar slaagt er tot nu toe onvoldoende in om maatwerk te bieden aan de bewoners van vooral bovenwoningen. Dit terwijl er zoveel goede en praktisch uitvoerbare mogelijkheden zijn voor volledige recycling van het gft-afval.

Stichting De Groene Vos heeft het plan opgevat om in samenspraak met de gemeente wijkbewoners (met name bovenhuisbewoners) te faciliteren bij scheiding van gft-afval. De Groene Vos wil een aantal projecten opzetten en ondersteunen om gft-afval gescheiden te verwerken en het overblijfsel te benutten als voedzame compost voor tuinen en boomspiegels .

De volgende opties zijn voorhanden:
1. Beter benutten van de bestaande inzameling van gft-afval door SUEZ (warme compostering);
2. Buurtcompostering met een composthoop (koude compostering);
3. Buurtcompostering met een compostvat;
4. Buurtcompostering met een wormenhotel (wormencompost);
5. Buurtcompostering met een wormenbak (wormencompost);
6. Buurtfermentering groente- en fruitafval met een grootkeuken Bokashi-vat;
7. Fermentering groente en fruitafval op niveau van een huishouden met Bokashi-emmers;
8. Schillenboer nieuwe stijl of wijkjutter.

De opties 1 en 7 kunnen door individuele huishoudens opgepakt worden. Bij de opties 2 t/m 6 moet het initiatief komen van wijkbewoners die samen met buurtbewoners een vorm van buurtcompostering of –fermentering willen opzetten. De voor- en nadelen van de verschillende opties zijn vermeld op www.degroenevos.nl.
Bij voldoende belangstelling organiseert De Groene Vos informatieavonden, workshops of inloopuren. Voor buurtinitiatieven is een kostenvergoeding beschikbaar.

Wat vragen wij nu?
1 een enthousiaste vrijwillig(st)er die samen met De Groene Vos wil meehelpen met ondersteuning en facilitering van buurtprojecten;
2 wijkbewoners die enthousiast zijn om samen met buurtgenoten een van bovengenoemde opties uit te voeren.

Voor reacties en meer informatie: mail naar info@degroenevos.nl , bel 026-7370041 of 026-3514494 (Jan Schreur) of loop even binnen bij De Groene Vos.