Groenmanifest 2022 – 2026 is aangeboden aan de politiek in Arnhem door Groen Arnhem. Het Groenforum verzoekt hen daarbij ervoor zorg te dragen de inhoud van het Groen Manifest te verankeren in het beleid van de stad.

Groen Arnhem

Groen Arnhem is een initiatief van Molenplaats, Natuurcentrum Arnhem, Kernteam Stadslandbouw en Gemeente Arnhem.
Het netwerk is ontstaan vanuit de behoefte aan een centraal vraag- en aanbod punt voor bewoners en organisaties met groene initiatieven.

Groene Agenda

Nadat Arnhem in 2009 tot Groenste Stad van Europa is uitgeroepen, is de Groene Agenda opgesteld om de vele kwaliteiten van het groen in onze stad uit te lichten. Tijdens de door de gemeente georganiseerde burgertop in november 2014 kwam groen als een van de hoofdthema’s uit de bus. Een groep betrokken groene inwoners van de stad heeft naar aanleiding daarvan de Arnhem Groenagenda perspectief 2025 opgesteld en in januari 2015 aangeboden aan de gemeente. De input uit dit document wordt onder andere gebruikt voor het programma Van wijken weten (zie Perspectiefnota). Groen Arnhem zorgt er met het netwerk voor dat groen hoog op de Arnhemse agenda blijft staan.

Groen is een van de belangrijkste kwaliteiten van de stad Arnhem.
Samen met de citymarketing campagne Made In Arnhem gaat Groen Arnhem het mooie groene karakter van onze stad nog meer naar buiten toe uitdragen.

Missie

Groen Arnhem is een netwerk van bewoners, organisaties en kennisinstellingen dat initiatieven op het gebied van fysiek groen en stadslandbouw verbindt, ondersteunt en aanjaagt, om zo de stad verder te vergroenen en de aantrekkelijkheid van Arnhem voor haar bewoners, ondernemers en bezoekers te vergroten. Iedereen is welkom toe te treden tot het netwerk.
De basis van samenwerken is er één van ‘brengen en halen’ en gelijkwaardigheid.

Visie

Arnhem is de groenste stad van Europa. Het netwerk bereikt haar doel door

  • Het vormen van een vraag- en aanbodplatform voor groene initiatieven in Arnhem
  • Het, met inzet van het netwerk, actief ondersteunen van groene initiatieven
  • Het organiseren van netwerk- en kennisevenementen
  • Het verder uitbouwen van groen als belangrijke kernwaarde van Arnhem
  • Het profileren van Arnhem als groenste stad van Europa

Inmiddels is in december 2021 het Groenmanifest 2022-2026 aangeboden aan het college van Burgemeenster en wethouder, de raadsleden van de gemeente Arnhem en aan alle politieke partijen.

Hier kun je het Groenmanifest zelf downloaden:
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/manifest_groenforum_arnhem_2022-2026.pdf