Jeroen Voskuilen vertelt tijdens de Groene Nieuwjaarsborrel meer over het initiatief Groenemorgen Sonsbeek en doet een oproep om samen bij te dragen aan de nieuwe rol van Bezoekerscentrum Sonsbeek.

Informatie van Groenemorgen Sonsbeek

We leven in een bijzondere tijd. Een hoop beweging op vele fronten. In deze tijd bewijst groen zijn aloude waarde en lijkt populairder dan ooit. De waarde van groen vinden we terug in nieuwe en inspirerende initiatieven en netwerken in en rondom Arnhem. Temidden van deze ontwikkelingen is Bezoekerscentrum Sonsbeek een heroriëntatie gestart op haar toekomst. Ze wil, net zoals in de afgelopen 30 jaar, een sterke rol van betekenis blijven spelen in en voor het stedelijk groen in Arnhem. Voor alle vrijwilligers en voor iedereen die in Arnhem woont of werkt of Arnhem bezoekt.

Deze heroriëntatie hebben we Groenemorgen Sonsbeek genoemd. De aanpak sluit aan bij het open karakter van het Bezoekerscentrum: samen met veel mensen, binnen en buiten de organisatie, verzamelen we ideeën, suggesties en visies. Deze informatie bundelen we tot een zogenaamd startdocument dat we in februari 2014 overdragen aan deskundigen op het gebied van (maatschappelijke) merken. Dan gaan we hard aan de slag om het verzamelde materiaal om te zetten in een concrete, herkenbare en aantrekkelijke identiteit. In de zomer van 2014 zullen we hiermee naar buiten komen.

De regie van Groenemorgen Sonsbeek is in handen van GoedemorgenMKB.

foto header: Hans Broekhuizen voor De Gelderlander