Kronenburg is een naoorlogse ‘stenige’ wijk met weinig groen. Gemeente, woningcorporaties, wijkoverleg en bewoners zetten zich in om daar verandering in te brengen. Zo hebben bewoners een ontwerp gemaakt voor een kale stenen muur aan de Kronenburgersingel. Een  sjabloon van dit ontwerp wordt gevuld met mos. De graffiti kan nu groeien en is een begin voor meer gevelgroen in de wijk!