Komende maandag, voor de raadsvergadering, zal Koos de Vos van het Groenforum aan de Arnhemse politieke partijen een Groen Manifest aanbieden. Het Groenforum wil hiermee bereiken dat de politieke partijen het manifest opnemen in de verkiezingsprogramma’s voor het volgend jaar. En dat het daarna deel gaat uitmaken van het gemeentebeleid.

In het manifest spreekt het Groenforum zich uit over onderwerpen als biodiversiteit, bouw en renovatie, klimaatbestendige en duurzame inrichting, stadslandbouw en educatie. Volgend jaar maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en dus zullen de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s gaan vaststellen. Daarom lijkt het Groenforum dit een goed moment om de partijen met dit manifest te ondersteunen.

Het Groenforum bestaat uit een groep Arnhemse organisaties, die met vaste regelmaat met de gemeente overlegt over groene onderwerpen. Vaak gaat het over ruimtelijke ordening. Hierdoor stellen de gesprekspartners al in een vroeg stadium het waarborgen van groene belangen vast.

In het Groenforum zijn vertegenwoordigd: de Arnhemse afdelingen van KNNV, NIVON, IVN, Bezoekerscentrum Molenplaats, Vleermuiswerkgroep Gelderland, Imkervereniging Arnhem Velp e.o., Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Ecovrede, Netwerk Groen Arnhem, Stichting Samenwerkende Volkstuinen Arnhem en Vogelwerkgroep Arnhem e.o. Het Groenforum houdt daarnaast contact met Groei & Bloei Arnhem, Milieudefensie Arnhem, Vereniging Vrienden van Meinerswijk en Vereniging Vrienden van Sonsbeek.

>>> Download het Groen Manifest mei 2017