In Arnhem-West zijn vele groene initiatieven op het gebied van groene energie, stadslandbouw en voedsel afval reductie. Wat maakt de wijk Arnhem-West zo betrokken bij groene projecten in de stad Arnhem? Deze vraag proberen we aan de hand van twee groene initiatieven in de wijk Arnhem-West te beantwoorden. Het gaat om de groene initiatieven energie Wijk van de toekomst en YIMBY Arnhem! Yes-In-My-Back-Yard.

Wijk van de toekomst

In 2017 heeft het Gelders Energie Akkoord de wijk Arnhem-West uitgekozen als energie Wijk van de Toekomst. Deze selectie vormt een belangrijke stimulans voor de pioniers activiteiten van bewoners van Arnhem-West op het gebied van groene energie en energie besparing in het project Nul Op de Meter (NOM).
De financiële bijdrage vanuit Wijk van de Toekomst maakt het ook mogelijk om een energie schouw uit te voeren in de wijk. Er is contact gezocht met een aantal HBO opleidingen in Arnhem voor het interviewen van burgers in Arnhem-West door studenten. Deze energie schouw geeft een goed beeld van het energie verbruik aan het begin van de energie transitie in de wijk. De gezamenlijke presentatie van de resultaten van de energie schouw hebben ook een verbindend effect op de burgers van de Arnhem-West.
Inmiddels hebben zich meerdere burgers uit de wijk zich als vrijwilliger aangemeld voor de deelprojecten van de energie wijk van de toekomst/NOM. Voor de transitie van energie kennis is contact gezocht met een groen onderwijsbedrijf uit de wijk. Dit onderwijsbedrijf wil in 2018 een cursus Groene Energie in de Stad ontwikkelen.

YIMBY Arnhem, Yes-In-My-Back-Yard

In 2006 hebben burgers in de stad Toronto YIMBY Toronto opgericht. Naar Canadees voorbeeld startten groene pioniers in 2012 het initiatief YIMBY Arnhem! Yes-In-My-Back-Yard. YIMBY Arnhem! heeft als doel om burgers meer bewust te maken van het lokaal kweken van biologische groente. De keuze is gemaakt om mobiele moestuinbakken te leveren. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om in de achtertuin de seizoenen van de groente productie mee te maken. De deelnemers van zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem-West hebben inmiddels 100 YIMBY moestuinbakken geleverd aan de bewoners van de wijk Arnhem-West. YIMBY Arnhem! is bovendien geselecteerd als klimaat voorbeeldproject 2018! voor Arnhem Klimaatbestendig.
De praktijk leert dat voor groene bewustwording ook de overdracht van groene kennis nodig is. Hierop is ingespeeld door in 2014 een starterscursus “Biologisch Tuinieren in de Stad” aan te bieden. Een groen onderwijs bedrijf uit Arnhem-West organiseert drie lesavonden en een praktijkproef in een biologische tuin. In het voorjaar van 2018 wordt voor de zevende keer de cursus “Biologisch Tuinieren in de Stad” gegeven. Inmiddels zijn alle plaatsen uitverkocht.

Verandering

Wat verklaart het succes van groene projecten in Arnhem-West? Dat is nooit zo direct aan te geven. Wel kunnen een aantal positieve factoren worden genoemd. Binnen Arnhem-West bestaan een aantal groene pioniers die de wijk op enthousiast hebben gemaakt. Daarnaast laat de wijk zien dat bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de vluchtelingen in de Koepelgevangenis, de nieuwsgierigheid en sociale verbinding voorop staan. Dit zijn de eigenschappen, nieuwsgierigheid en sociale verbinding, die ook positief werken bij innovatieve groene projecten. Verder kent de wijk vele sterke wijkorganisaties, zoals bijvoorbeeld buurthuis ’t Huukske en het groene netwerk Groen West. Ook een belangrijke plus voor de groene activiteiten is de coalitie met bedrijven in Arnhem-West. Dat varieert van bedrijven zoals zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal tot aan het Albert Heijn filiaal in de wijk.

Zéger Nieuweboer