Lineair denken is uit. Circulair denken is het denken van de toekomst. De Nijmeegse hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Jan Jonker neemt het publiek van de Green Industry Event, mee naar de mogelijkheden die al beproefd en uitgevoerd zijn van innovatieve bedrijven.

The Circular Economy

Voor de 6e editie in de lezingenreeks Green Industry Event heeft IPWK gekozen voor het onderwerp The Circular Economy. Tijdens het event willen ze een beeld schetsen van en de discussie aangaan over het circulair gedachtegoed. Oude economische modellen – zoals de planeconomie, de markteconomie en zelfs de groene economie – (b)lijken niet te volstaan. De circulaire economie is gebaseerd op ecosystemen, die gebruikmaken van wat er lokaal beschikbaar is en die steunen op de wetten van de fysica.

Door een gebied, stad of de hele wereld circulair in te richten, ontstaan gesloten materiaal- en energiestromen (gesloten grondstofkringlopen) en worden negatieve economische en ecologische bijeffecten geminimaliseerd. De circulaire economie lijkt dé langetermijnstrategie om enerzijds om te gaan met de heersende water- en voedselnood en anderzijds ons sociaal kapitaal (verder) op te bouwen.

‘Van losse projecten naar slimme clusters van activiteiten’
Zo ga je in de toekomst geen wasmachine kopen, maar betaal je voor je wasbeurten.
Dan maak je gebruik van een superefficiënte wasmachine die hoge volumes wegdraait, voor de hele buurt.
Afval bestaat niet meer. Het restproduct wordt weer ingezet als grondstof voor een ander product. Het is ook de tijd van samenwerken, om die verre stip op de horizon te bereiken.
En geld is niet het enige middel dat ingezet kan worden als waarde.
In de pauze kreeg het publiek de opdracht, om vooral ongewone contacten te maken. Kijken wat je samen kan doen, ook al lijkt het, op het eerste oog, niet mogelijk.

Presentaties

Na de pauze ging Annemieke Traag, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, het gesprek aan met het publiek, in hoeverre de rol van de overheid zou moeten veranderen om ruimte te geven aan de circulaire economie, en leidde ze de presentaties in, van enkele voorbeeldbedrijven die al heel ver zijn met het circulaire bussinessmodel.

Presentaties:

heeft twee maanden geleden de energiecentrale op IPKW overgenomen van NUON en gaat deze duurzaam en circulair inrichten. Daarmee is het binnen de schaal van ons industrieterrein een erg mooi voorbeeld van hoe gebruikers (van energie) ook leverancier worden. Dalkia/Veolia is een wereldspeler in de energiemarkt. Zie ipkw.nl/dalkia voor meer informatie over de samenwerking tussen IPKW en Dalkia/Veolia.

is de grootste tapijtleverancier ter wereld. Het is misschien geen product dat zich op het eerste gezicht goed leent voor verduurzaming, maar zij werken inmiddels al 20 jaar aan Mission Zero, met als doel om in 2020 de impact van hun product tot nul te reduceren. In deze tijd hebben ze veel ervaring opgedaan in de transitie van lineair naar circulair en dat delen ze graag op ons event.

is industrieel ontwerper. Hij studeerde 3D-design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en experimenteert in zijn werk met materialen. Door het verhitten, smelten, combineren en uit elkaar halen van bestaande materialen ontstaan nieuwe vormen en functionaliteiten. Veenhoven werkte acht maanden aan het onttrekken van nieuwe waarde uit tulpenkoppen, namelijk pigment. De bloemkoppen worden verzameld en gedroogd en via een mechanisch en biochemisch proces wordt aan het bloemblad de kleur onttrokken. De toepassingen lopen van vingerverf tot inkleuring van biologische plastic. Bloemblad heeft vanaf nu naast een esthetische waarde ook economisch nut.

Gratis boek

Ter inspiratie kregen de eerste aanmelders van Green Industry Event gratis het boek Nieuwe Business Modellen: Samen Werken aan Waardecreatie van prof. dr. Jan Jonker. Dit inspiratie- en werkboek is speciaal opgedragen aan de mensen met veranderimpact op deze maatschappij.</br>
film over Green Industry Events

foto: GreenTech Alliances met Jan Jonker en Annemiek Traag