De GNMF heeft de gemeente Bronckhorst half oktober met spoed gevraagd om de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een rundveestal te Wichmond aan de Polweg te schorsen. Via Tekenvoorjouwlandschap.nl kun jij ook je tegenstem laten horen.

In augustus heeft de GNMF tegen de omgevingsvergunning beroep aangetekend. Inmiddels hebben ze echter gezien dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de eerste bouwactiviteiten. Het bedrijf Dutch Dairy Genetics b.v. heeft aangegeven deze week te zullen starten met de eerste werkzaamheden. Volgens GNMF ontstaat hierdoor een situatie waarin sprake is van een onomkeerbare ontwikkeling en zwaarwegend ingrijpen op de omgeving, terwijl het beroep nog loopt. Ze vinden dat het daarom van spoedeisend belang is dat de vergunning per direct geschorst wordt in afwachting van de behandeling van het beroep.

Tekenvoorjouwlandschap.nl

Niet alleen de GNMF, maar ook Natuurmonumenten en omwonenden hebben grote zorgen over voornemens voor een megastal in de buurt van landgoed Hackfort. Daarom is Natuurmonumenten gestart met de campagne Teken Voor Jouw Landschap. Via Tekenvoorjouwlandschap.nl kan iedereen een petitie tekenen. Hiermee wil Natuurmonumenten laten zien dat er veel weerstand is in de omgeving tegen de komst van een dergelijk megastallencomplex.

Er ligt een plan voor een supermegastal met 1445 runderen bij Wichmond. Als gevolg van protesten is het teruggeschroefd naar 650 dieren. Daarbij gaat het echter nog steeds om een megacomplex. Bovendien zijn de ambities van de initiatiefnemer onveranderd.

Meer