De rechtbank in Arnhem heeft 18 december 2015 de bezwaarmakers, waaronder de Gelderse Natuur en Milieufederatie, tegen het eerste bouwplan voor een megastal in Wichmond in het gelijk gesteld. De gemeente Bronckhorst moet haar huiswerk overdoen. Dat betekent dat er niet met de bouw kan worden begonnen.

Dutch Dairy Genetics heeft plannen om bij Wichmond een megabedrijf te starten met meer dan 1400 runderen. Tegen deze plannen wordt door omwonenden en milieu-organisaties bezwaar aangetekend. De rechter gaf de bezwaarmakers tegen het eerste bouwplan op diverse punten gelijk. Zo vindt ook de rechter dat er geen sprake is van een melkveehouderij, maar van een fokkerij. Dit past niet binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan. En ten aanzien van bouwhoogte heeft de gemeente niet gemotiveerd hoe zij het belang van behoud en versterking van natuur en landschap daarbij heeft meegewogen.

Voorlopig van de baan

De gemeente kan nu overwegen een afwijkingsprocedure te volgen voor de vergunningaanvraag. Maar tot die tijd staat het plan voor het megabedrijf op slot. De GNMF hoopt dat de gemeente Bronckhorst en de initiatiefnemer nu definitief de stekker uit het stopcontact trekken.
lees meer website GNMF