De Gelderse Natuur en Milieufederatie is blij met het advies van de Commissie Remkes over de aanpak van het stikstofprobleem. Directeur Petra Souwerbren: “De kwetsbare natuur kan niet langer meer het ondergeschoven kindje zijn in groeiend Nederland. Remkes erkent dat maatregelen op het gebied van landbouw en verkeer onontkoombaar zijn. We nodigen alle Gelderse belangenorganisaties uit om samen deze uitdaging aan te gaan”.

Volgens de GNMF zijn twee sporen nodig voor herstel van de natuurkwaliteit. Allereerst moet je per gebied kijken naar vermindering van de stikstofuitstoot. Maar uitsluitend het nemen van maatregelen in en rondom natuurgebieden is onvoldoende voor natuurherstel. In alle sectoren moet je de totale stikstofuitstoot terugbrengen.

Landbouw

Petra Souwerbren: “Inkrimping van de veestapel wordt wat ons betreft gekoppeld aan groei van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar de transitie in de landbouw is een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar is stimuleringsbeleid voor nodig, geld dus”.
Ook pleit de GNMF voor een marktmechanisme dat een goede prijs garandeert voor producten die natuurinclusief worden geproduceerd. “Ook in Gelderland zijn boeren bezig met nieuwe, duurzame concepten. Maar voor een opschaling en brede transitie is een nieuw marktmechanisme nodig. De boer moet geld zijn natuurinclusieve waar krijgen”.

Wegen

Petra Souwerbren: “We ontkomen er niet aan om op de Gelderse snelwegen de maximum snelheid terug te brengen naar 100 km/u. En ook op andere wegen kan aanvullend veel bereikt worden. Denk aan lagere snelheden en het afwaarderen van wegen in en rond de natuur, bijvoorbeeld op de Veluwe. Wij gaan graag in gesprek met wegbeheerders en belangenorganisaties om dit nader uit te werken”.