De provincie Gelderland nodigt je van harte uit voor de Gelderse biodiversiteitsdag op vrijdag 3 november in het Huis der Provincie. De Gelderse biodiversiteitsdag is bedoeld voor vrijwilligers en natuurbeheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur.

Dat kan zijn bij een natuurorganisatie, een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met iedereen, vrijwilliger of professional, die betrokken en actief is in de Gelderse natuur.

Laat je informeren en inspireren

Het programma van de biodiversiteitsdag is afwisselend en actief en biedt u lezingen, workshops en films over de bijzondere flora en fauna en het natuurbeheer in Gelderland. Ook is er de mogelijkheid om mee het veld in te gaan tijdens de excursie. Allerlei soortgroepen en Gelderse streken komen aan bod: van vogels en insecten tot vissen en zoogdieren en van het Rivierengebied en de Veluwe tot de Achterhoek.

Vrijdag 03 november
9:00 uur – 16:30 uur
Huis der provincie
Markt 11, Arnhem

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar www.gelderland.nl/Evenementen/Gelderse-biodiversiteitsdag.html