Dinsdag 20 januari hebben afgevaardigden uit de energiebranche gepraat over systeemintegratie bij Watt Connects. Hieronder een kort verslag van die bijeenkomst.

Het onderwerp systeemintegratie zorgt voor een verrassend scala aan invalshoeken. Wist je bijvoorbeeld dat een systeem voor biogas uit afvalstromen het elektriciteitsnet kan stabiliseren? ‘We mogen op elkaars tenen trappen’, zegt Mart van der Meijden, Innovatiemanager bij TenneT. ‘Met klompen’, voegt hij er met een glimlach aan toe. Van der Meijden spreekt tijdens deze bijeenkomst een divers gezelschap toe, medewerkers van gasbedrijven, netbeheerders, warmte- en koude-experts, belangenorganisaties en meer.

Middagprogramma

Deze partijen bespreken een infrastructuur waarin gas, elektriciteit, koude en warmte worden gecombineerd. Nog voordat de presentaties zijn begonnen, volgt er een spervuur aan vragen vanuit de zaal. Daar weten de sprekers – voor het grootste deel – raad mee. De deelnemers hangen aan de lippen van Kirsten Zagt, directeur van Bareau, dankzij zijn verhaal over hogedrukvergisting. Hij zet biomassa en afvalwater om in groengas, met een methaangehalte van 90%. ‘Het principe is heel simpel. In een fles champagne gebeurt hetzelfde’, zegt Zagt. ‘Er wordt alleen methaan geproduceerd, in plaats van alcohol. De ondernemer wil het groengas uiteindelijk verkopen aan tankstations.

Gasopslag

Die energie kan nog niet als elektriciteit worden opgeslagen voor later gebruik, vertelt Piet Nienhuis van de GasUnie. Althans, dat is financieel nog niet haalbaar, laat hij weten. Nienhuis focust onder andere op de warmtevraag en -aanbod. ‘De komende 20-30 jaar hebben wij sowieso gas nodig. Het is goed om hybride systemen te gebruiken.’ Nienhuis is voorstander van een warmtevoorziening die zowel op elektriciteit als gas kan draaien. Bijvoorbeeld een warmtepomp met een gas-back-up. ‘Als er voldoende duurzame elektriciteit voor handen is, gebruik je die. Zo niet, dan stap je over op gas. Met een hybride systeem kun je per uur beslissen wat het meest voordelig is’, aldus Nienhuis.

Invloed op infrastructuur

Dit soort nieuwe energietechnologie heeft invloed op de infrastructuur. Paulus Karremans van netbeheerder Endinet begon zijn werk met een geitenwollen sok aan, grapt hij aan het begin van zijn presentatie. Maar de innovatieve netbeheerder werkt nu vooral uit economisch perspectief. En dat is niet gemakkelijk. ‘De nieuwe technologie is er, maar de businesscases zijn er nog niet. Ik vraag me af: zijn onze kabels in de toekomst wel dik genoeg, als alle warmtepompen aangaan? En die Tesla’s trekken ook aardig wat energie, vooral als ze allemaal tegelijk opladen’, zegt Karremans.

Ochtendprogramma

Maar zelfs als uiteenlopende energiebedrijven met hun neuzen dezelfde kant op staan, is het veranderen van het energiesysteem gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wet- en regelgeving staan bijvoorbeeld in de weg en beleidsmakers zijn zich niet altijd bewust van de grootte van energieproblemen. Dat bleek tijdens een sessie van DNV GL, dat de Routekaart voor Energieopslagsystemen ontwikkelt. Deze geeft aan waar de mogelijkheden liggen voor Nederland, op het gebied van energieopslagsystemen. ‘Het is belangrijk dat de industrie gehoord wordt’, besluit Martijn Huibers van DNV GL. Tijdens deze sessie werd waardevolle input verzameld voor het opstellen van de routekaart Energieopslag t.b.v. Topsector Energie.

Hier kun je het verslag lezen van die sessie.