Veel mensen in Arnhem West hebben een (eerste of tweede) auto die ze maar weinig gebruiken en de parkeerdruk is op sommige plekken behoorlijk hoog. Het zou dus mooi zijn als we een deel van die auto’s uit de wijk krijgen. Tegelijkertijd kunnen de meeste mensen niet (helemaal) zonder auto, maar voor een deel van hen zou deelvervoer wellicht wel een goed alternatief kunnen zijn. Autodelers rijden 15 tot 20% minder kilometers dan autobezitters en wanneer je dan de fiets pakt, is het nog beter voor de gezondheid ook. Als we die auto’s dan ook nog eens elektrisch laten rijden, zou dat helemaal mooi zijn (al moeten we dan natuurlijk nog wel kijken naar hoe die elektriciteit wordt opgewekt). 

GroenWest is bezig om, samen met geïnteresseerde buurtbewoners, te kijken wat er mogelijk en wenselijk is op het gebied van elektrisch deelvervoer. Tijdens Duurzame Zondag is er een goedbezochte workshop verzorgd door Elektrip (onderdeel van LochemEnergie voor duurzame mobiliteit). 2019 willen we gebruiken om de interesse en wensen van de wijkbewoners te inventariseren en tot een gedegen plan te komen. De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland kan ons daar hopelijk ook bij ondersteunen. De provincie Gelderland zet in op elektrisch deelvervoer. Ze wil de eerste duizend elektrische deelauto’s subsidiëren voor burgerinitiatieven en energiecoöperaties om zo een versnelling van de energietransitie te bereiken. In het kader hiervan wordt een subsidie-instrument ontwikkeld. GroenWest wordt hierbij ook betrokken en zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen.

Ben je geïnteresseerd in elektrisch deelvervoer, heb je vragen, en/of wil je betrokken worden bij deze ontwikkelingen: neem dan contact op via autodelen@groenwestarnhem.nl.
Contactpersoon is Marieke Kleinhuis.