EcoVrede, voor U, voor jou en voor mij (en voor de buren)

Stichting EVS Ecovrede in Arnhem (EVS staat voor Ecologisch Vernieuwende Samenleving) gaat uit van een zelfvoorzienende, duurzame, lokale economie waarin wordt samengewerkt met de natuur. Dit als alternatief voor een steeds meer globaliserende wereld waarin vervreemding tussen mensen onderling, tussen mensen en hun leefomgeving en uitputting van natuurlijke bronnen steeds normaler wordt.

De EcoVrede initiatieven Eetbaar Arnhem, Lokaal voedsel, Burger Duurzaam Energiebedrijf Arnhem, Eetbare balkonproject, Burgerduurzaamheidscentrum en Groene Bodem zijn praktische uitwerkingen hiervan. Gezien de grote overeenkomsten met Transition Towns, willen beide organisaties overgaan tot nauwe samenwerking.

Onze grootste uitdaging is leefbare steden te maken. Natuur heeft daarin een centrale rol. Ecovrede is inspiratiebron voor ideeen en heeft verschillende projecten rondom deze thema’s.
Wat is er mogelijk met groen en vooral eetbaar groen in jouw leefomgeving.
Waar kun je mee beginnen en hoe doe je dat?
Het informatiepunt Eetbaar Arnhem geeft antwoord op al deze vragen.
Geopend; 5 dagen in de week van 10 tot 16 uur.
U kunt ons;  bellen, mailen, schrijven of langskomen voor een bezoek aan ons informatiepunt.
– Trans 8
– Telefoon:    06 404 35 405
evstransitie@gmail.com