Bloei! in

[Arnhem] legt de komende periode de focus op duurzaam wonen. Duurzaam wonen, is dat wonen in een gebouw met veel natuurlijke materialen? Met veel groen in en om je huis? Of is duurzaam wonen toekomstgericht wonen; wonen in levensloopbestendige huizen, waar je je kinderen kunt grootbrengen maar ook je oude dag kunt doorbrengen? Duurzaam wonen, is dat wonen in een wijk waar buurtzorg normaal is, waar veel ruimte is om te spelen en te recreëren, waar het veilig is en waar geluids- en stankoverlast geen kans krijgt? Of misschien betekent duurzaam wonen wel leven in filevrije woon/werk ateliers, met buurtmoestuinen en laagdrempelige meet & eat locaties? Voor informatie en inspiratie gaat het Bloei! team in september naar de Dutch Green Building Week en we brengen een bezoek aan het Aardehuis in Olst.

Dutch Green Building Week

Van 22 t/m 26 september vindt de Dutch Green Building Week plaats. Provincie Gelderland is gastheer van deze editie en start op 22 september met een provinciale werkconferentie. De Dutch Green Building Week staat helemaal in het teken van duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling. Samenwerken en interactie staan centraal. DGBW wil een bijdrage leveren aan de bredere maatschappelijke ontwikkeling rond duurzaamheid en innovatie, nieuwe manieren van denken en werken in de bouwketen stimuleren, en de bestaande ideeën en initiatieven bijeenbrengen. Het thema van de komende Dutch Green Building Week is Green Results. Dus: wat zijn de harde resultaten van alle duurzame inspanningen? Gelukkig zijn die er genoeg, getuige de vele activiteiten tijdens deze editie. Zie voor meer informatie www.dgbw.nl

Aardehuis Olst

Het Aardehuis te Olst is een wijk van 23 ‘earthships’, woningen met een Extreem laag energieverbruik, lokale watervoorziening en –zuivering, geen aansluiting op riool nodig, landschappelijk goed inpasbaar. Het particuliere project is in vergevorderd stadium en tijdens de periodieke rondleidingen ( www.aardehuis.nl ) krijg je veel informatie over deze unieke manier van samen bouwen en wonen. Wie helemaal enthousiast wordt kan zelfs helpen meebouwen!

Ben je zelf actief op het gebied van duurzaam wonen, stuur ons dan je tips, breng je (bedrijfs)activiteiten onder de aandacht of praat mee via ons forum: www.bloeiinarnhem.nl/forums