Arnhem heeft als eerste duurzaam asfalt.  Bij de herinrichting van de Apeldoornseweg is er door Heijmans een asfalt deklaag aangebracht dat voor 60 procent uit hergebruikt asfalt bestaat en dit asfaltmengsel kan onder een veel lagere temperatuur verwerkt worden. Veel van het gebruikte asfalt was al gerecycled. Maar tot nu toe werd voor de deklaag altijd uitsluitend nieuw asfalt gebruikt, vanwege de strenge normen waaraan het materiaal moet voldoen.

Dit duurzame asfalt heet Greenway LE en bestaat uit meer dan de helft oud materiaal ‘zonder verlies van kwaliteit en levensduur’. Het hergebruik levert een kooldioxidebesparing op van 3500 kilo, vergelijkbaar met 23 tripjes met het vliegtuig naar Parijs, rekent de aannemer voor.

Vooralsnog gaat het om een proefvak van de Paul Krugerstraat tot halverwege de Apeldoornsestraat. Hoe het wegdek zich houdt, zal nauwlettend worden gemonitord, zegt projectleider Polman. Speciale aandacht gaat uit naar de kruising met de Sonsbeeksingel omdat het asfalt daar door afslaand verkeer extra wordt belast.

Begin oktober 2019 zijn de wegwerkzaamheden klaar.