Platanen kunnen met hun schors veel vertellen over de hoeveelheid (ultra)fijnstof in hun omgeving. Dat slaan ze de hele winter op in hun bast, en als ze beginnen te vervellen in het voorjaar kan je aan die vellen meten hoeveel ultrafijnstof er in de omgeving van de boom is uitgestoten.

Waarom is dat belangrijk?

#Ultrafijnstof is slecht voor onze gezondheid: er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurige blootstelling nadelig is voor hart- en vaatstelsel. Toch is er nog te weinig onderzoek naar gedaan en weinig gemeten.
We vragen je mee te doen aan een groot #CitizenScience project om de ultra-fijnstof concentraties in Nederland vast te stellen. Deze informatie kunnen beleidsmakers mee nemen in hun beslissingen, bijvoorbeeld over de toekomst van #TataSteel, krimp van #Schiphol of het verbreden van de #A27.

Help je mee?

Meer info & aanmelden via: https://bomenbond.org/docs/20230504-urgenda-meerbomennu-fijnstof-plataan-check-actie.pdf?fbclid=IwAR3eN6FPjvqPT74zn3OXUEMLIqbyiGDPrawy-yE1bW2rlCqknbZVrWYgXu0