Op 23 mei, kun je stemmen voor de Europese verkiezingen. ‘Miljarden dieren zijn afhankelijk van de resultaten van de Europese verkiezingen’, stelt voorzitter Dirk-Jan Verdonk van de Dierencoalitie. ‘Met de Dierenkieswijzer stimuleren we mensen om in het stemhokje ook aan dieren te denken. Wie de Dierenkieswijzer invult, ziet welke partij wat betreft stemgedrag het meest overeenkomt met de standpunten van de invuller. De Dierenkieswijzer geeft daarover geen waardeoordeel, maar roept uiteraard mensen op om diervriendelijk te stemmen.’

De Dierenkieswijzer biedt stemmers inzicht in de diervriendelijkheid van partijen, zodat zij daar tijdens de verkiezingen volgens de Dierencoalitie op 23 mei rekening mee kunnen houden. Veel wet- en regelgeving wordt in de Europese politiek bepaald. Zo hebben Europarlementariërs grote invloed op het welzijn van dieren, stelt de Dierencoalitie.

Stellingen

De Dierenkieswijzer laat het stemgedrag van politieke partijen zien aan de hand van elf stellingen. Bovendien hebben alle politieke partijen de kans gekregen om hun standpunt en keuzes uit te leggen. Politieke partijen die niet in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn – Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS – konden niet worden meegenomen. Aan deze partijen is wel gevraagd hoe ze zouden hebben gestemd als ze dat wel waren, maar volgens de Dierencoalitie is daarop niet gereageerd.

Hier vind je de Dierenkieswijzer