Dit filmpje geeft helder antwoord op de meest gestelde vragen over windenergie.
Klopt het dat een windmolen genoeg stroom levert voor 100 popconcerten? Waarom hebben we windenergie nodig? Is zonne-energie niet slimmer? Is windenergie niet duur? Maakt een windmolen veel lawaai? Zijn windmolens gevaarlijk voor vogels? Zo’n molen bouwen kost toch heel veel stroom? Wat levert een windmolen op? Waarom worden windmolens groter? Gaat het licht uit als het soms niet waait? Waarom staan windmolens soms stil? En nog veel meer vragen…
http://www.windvoorjou.nl