Het Platform Duurzame en Solidaire Economie lanceerde op 5 juni het manifest “De grote Transitie”: een bundeling van tien voorstellen waarmee niet financiele winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan.

Terwijl velen zich inspannen voor de minder bedeelden en een beter milieu, werkt de huidige economische logica tegen. De vele kleine initiatieven, hoe inspirerend ook, zijn vaak een gevecht tegen de “neoliberale”bierkaai. De oplossingen van overheden en bedrijven blijven vinnen de oude, vertrouwde economische denkkaders, en brengen weinig verandering. Doordat aan dieperliggende oorzaken en hun onderlinge verwevenheid te weinig aandacht wordt besteed, verdiepen crises zich alleen maar verder. Door nu te kiezen voor een nieuwe, groene en sociale economie behouden we de kansen voor een goed leven voor mensen wereldwijd en toekomstige generaties.

1 Beperk ongelijkheid
2 24-urige werkweek
3 Circulaire, regionale economie
4 Groen belasting-stelsel
5 Welvaart goed meten
6 Energie-transitie
7 Stop omgekeerde hulp
8 Publiek, rentevrij geld
9 Solidair in Europa
10 Vernieuw economie-onderwijs