Bijen zijn van vitaal belang voor mens en natuur. De afgelopen jaren is er sprake geweest van massale bijensterfte, o.a. door het wereldwijd overmatige gebruik van pesticiden. Imkervereniging De Bijenstal zorgt voor bijen en geeft imkerles. Informatie van De Bijenstal

De Imkervereniging Arnhem Velp e.o. is een afd. van NBV ( Nederlandse Bijenhoudersvereniging). Met ruim 100 leden/donateurs zijn wij een middelgrote imkervereniging binnen Nederland. Wij stellen ons als doel de bijenhouderij en bijenteelt in onze regio te bevorderen en de belangen van onze leden te behartigen. Een voorbeeld van deze belangenbehartiging voor leden: onze imkers zijn actief in de gemeenten Arnhem Rheden en Rozendaal. Wij hebben binnen deze regio overeenkomsten (convenanten) met deze gemeenten kunnen sluiten. Hierin is afgesproken dat wij adviseren in de gemeentelijke groenaanplant.

Daarnaast geven wij elk jaar een cursus voor beginnende imkers. Deze cursus gaat in januari / februari van start. In het eerste kwartaal zijn er theorie lessen gevolgd door praktijklessen in het tweede en derde kwartaal. Na het behalen van het imkerdiploma worden de nieuwe imkers begeleid door een mentor, als daar behoefte aan is. Voor meer informatie over deze cursus.

De bijenkasten van onze imkers staan meestal in hun eigen omgeving. Tevens beschikt de vereniging over een aantal bijenstallen, die te bezoeken zijn.
Heeft u intresse zie dan welke activiteiten er worden georganiseerd door de imkersvereniging.
Lezingen over bijen aan groepen belangstellenden kunnen worden gegeven op aanvraag.
Voor scholen zijn er mogelijkheden om na afspraak een klassikaal bezoek te brengen aan een bijenstal van de vereniging.
Ook kunt u een imker uitnodigen op school voor een les over bijen.