Het college van Arnhem gaat een heldere en concrete visie op stadslandbouw opstellen. Dit zei wethouder Van Burgsteden maandag 29 mei toe na vragen van D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg bij de bespreking van de Perspectiefnota 2018-2021. Andeweg: “Stadslandbouw kan wat D66 betreft in de toekomst een economische sector van betekenis zijn.”

De gemeente Arnhem is de goede weg ingeslagen met het ondertekenen van het convenant stadslandbouw. “Het is niet zo dat er niets gebeurt op dit gebied in Arnhem, maar één zin in de Perspectiefnota is wel wat mager”, stelde Andeweg.

Ruim baan voor initiatieven
Wat D66 betreft zijn er verschillende mogelijkheden om de huidige initiatieven nog verder uit te werken. Zo kan de gemeente de huidige kleinschalige stedelijke projecten verder uitbreiden en inzetten op de combinatie met zorg en participatie. De stad kan in regionaal verband werken aan kortere voedselketens. En verder geeft D66 graag ruim baan aan innovatieve projecten, zoals bijvoorbeeld urban farming in gebouwen.

Sector van betekenis
“De toezegging van het college om met een heldere en concrete visie te komen op stadslandbouw is iets wat Arnhem op meerdere fronten vooruit kan helpen. Het raakt thema’s als kinderen in armoede, wijken, gezondheid, duurzaamheid en inclusie” legt Andeweg nader uit.

Foto: Stadslandbouw Mooieweg