D66 Arnhem lanceert drie initiatieven die de Gelderse hoofdstad duurzamer moeten maken. Dit zijn Het aansluiten bij het Eco-Schools initiatief. Het D66 Pluktuinen initiatief uitbreiden met een moestuin bij iedere basisschool. En verdere ondersteuning van het D66 Pluktuinen initiatief door een digitale stadslandbouwkaart.

Aansluiten bij Eco-Schools initiatief

Voor D66 is het helder: de toekomst is groen en duurzaam. D66 Arnhem wil daarom dat scholen duurzaamheid in hun systeem incorporeren. Niet alleen een module in een les, maar duurzaamheid in het alledaagse van de school. Daardoor kunnen jongeren de basisprincipes van duurzaamheid leren begrijpen en toepassen. Om dit te bereiken ziet D66 Arnhem graag dat scholen zich aan sluiten bij het Eco-Schools initiatief. Dit initiatief stimuleert leerlingen, ouders en schoolleiding om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en aan de slag te gaan met het verduurzamen van de school. Commissielid Venhoek: “Het verduurzamen van scholen is een project dat vaak lang duurt. Het Eco-Schools initiatief erkent dit door te stimuleren dat steeds haalbare doelen worden gesteld. Zo kan een school in een paar jaar toch grote stappen voorwaarts maken.”

Elke school een moestuin

Een van de mogelijkheden voor verduurzaming van de scholen is het inrichten en benutten van schooltuinen bij basisscholen voor het kweken van groente en fruit. Raadslid van Hamersveld: “Wat is er nou mooier dan een kind dat zijn tussendoortje aanvult met zelf gekweekte en geoogste worteltjes en radijsjes uit de eigen schooltuin?” Het inrichten schooltuinen draagt niet alleen bij aan kennis over duurzaamheid, maar geeft leerlingen ook inzicht over waar onze voeding vandaan komt, wat gezond en lekker is. “Een schooltuin geeft naast aanleiding om te praten over duurzaamheid ook aanleiding om te praten over gezonde voeding. In deze tijd van toenemende obesitas een belangrijk onderwerp”. D66 Arnhem roept de gemeente op om scholen stukken grond in de wijken beschikbaar te stellen voor het inrichten van een schooltuin.

Stimuleer stadslandbouw met een stadslandbouwkaart

Verder pleit D66 in Arnhem bij het college van B&W voor een stadslandbouwkaart waar alle beschikbare stukken groen in de stad op staan. Yvonne van Hamersveld van D66: “Om inwoners tegemoet te komen kan de gemeente ruimte beschikbaar stellen om gewassen te laten groeien. Dit kunnen kleine buurtmoestuintjes zijn, maar ook grotere moestuinen, waar meer groente wordt geproduceerd, voor bijvoorbeeld de voedselbank.” Zij hoopt met dit initiatief naast stadslandbouw ook verfraaiing van de buurten te realiseren en sociale cohesie te bevorderen in wijken, door bijvoorbeeld kinderen, ouderen en allochtonen met elkaar te laten samenwerken. “De gemeente kan een snelle inventarisatie doen naar mogelijke ruimte. Als men dan een buurtmoestuin wil opstarten dan is deze kaart te gebruiken om te kijken waar in de buurt mogelijk ruimte is”, aldus Van Hamersveld.