Cursus biologisch tuinieren in moestuinbakken start 1/2/2014.

Bericht van De Groene Vos

Het afgelopen jaar hebben we niet zonder succes geëxperimenteerd met stadslandbouw in de wijk. Er was behoorlijk veel enthousiasme, maar tegelijk was er ook veel behoefte aan meer kennis over gewassen, zaaien, planten, teeltmethoden, onderhoud, bemesten, composteren, gewasbescherming, oogsten en bewaren.

Daarom organiseren we in 2014 een cursus biologisch tuinieren in moestuinbakken, zo’n beetje het hele jaar rond. Alle kanten van groei, bloei en oogst komen aan de orde.

De cursus wordt gegeven door Manon Best. Zie ter inspiratie www.moestuineducatie.nu De 9 cursusdagen zijn op de zaterdagen 1 februari, 1 maart, 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 30 augustus, 27 september en 25 oktober, steeds van 10.00 tot ca 13.00 uur.
De theorie wordt gegeven in De Groene Vos en de praktijk bij en in de bakken voor stadslandbouw in de wijk.

De cursus wordt gesubsidieerd door wijkplatform (o.v.), Portaal en Stichting Kom op voor een duurzame wijk. De eigen bijdrage bedraagt totaal € 45,- (€ 5,- per keer). Cursusmateriaal, koffie en thee zijn gratis.

Wees er snel bij, want er is slechts plaats voor 12 personen!

Nadere informatie en opgave via info@duurzamewijk.nl of tel. 026-3514494 (Jan Schreur) of bij De Groene Vos (026-7370041).

Programma Moestuincursus Stadslandbouw Sint Marten

Op 1 februari 2014 gaat de moestuincursus in St. Marten van start.
De cursus bestaat uit 9 lessen en wordt maandelijks gegeven op zaterdag van 10.00-13.00 uur bij De Groene Vos en de nieuwe moestuinbakken in de Schrassertstraat. Elke les bestaat uit een stuk theorie en praktijk. Zo gaan we samen door het seizoen heen.

Inhoud van de cursus

1 februari les 1: tuinplan maken – gewaskeuze en vruchtwisseling
Theorie: Groenten, kruiden, fruit, (eetbare) bloemen. Wat kies je en hoe groot worden die planten eigenlijk? Hoe deel je de tuin zo in, dat het allemaal past, planten elkaar niet storen in de groei en de bodem niet uitgeput raakt? Een tuinplan maken kan orde scheppen.
Praktijk: We maken 3 verschillende tuinplannen op papier. Al doende maak je kennis met de indeling in wortel-, blad-, stengel-, vruchtgewassen, de indeling naar mestbehoefte en de indeling in goede buren/slechte buren.

1 maart les 2: tuinplan maken- zaaien en planten
Theorie: Je leert de oogst te plannen en het zaaien en planten daarop af te stemmen. Het doel is om de moestuin doorlopend beplant te houden. De zaai- en plantmomenten worden in de tuinplannen van les 1 gezet. Vervolgens gaan we in op de specifieke eigenschappen van zaden. Zo leer je wat lichtkiemers zijn en welke (voor)behandeling je zaden kunt geven, zodat ze na het zaaien zo snel mogelijk uitgroeien tot een plant?
Praktijk: Voorzaaien en het toepassen van slimme zaaitrucs

29 maart les 3: plantgoed en pootgoed
Theorie: Aardappelen worden gekweekt vanuit pootgoed. Uien groeien makkelijk vanuit plantuitjes.
Je maakt kennis met soorten pootaardappelen en uien, maataanduidingen, ziektegevoeligheden en geschiktheid voor de grond waarin ze groeien . Op basis daarvan kies je voor een ras.
Praktijk: verspenen van de kiemplanten uit les 2 en aardappels poten

26 april les 4: bestuiving van vruchtgewassen
Theorie: Voor de groei van vruchten (en zaden) is bestuiving nodig. Hoe werkt dat? Bijen doen een deel van het werk maar zelf kun je ook zorgen voor een goede bestuiving. In deze les leer je hoe.
Praktijk: Buiten zaaien en planten van bloemen en kruiden die bestuivende insecten aantrekken.

24 mei les 5: bodem, bemesting en composteren
Theorie: Welke voedingsstoffen hebben planten nodig? Hoe zie je dat een plant honger lijdt? Je leert wat de ene meststof beter maakt dan de andere. Je maakt kennis met het bodemleven en de functie van de bodemdiertjes.
Praktijk: Zelf wormencomposttorens maken.

21 juni les 6: ziekten en plagen
Theorie: Je leert de meest voorkomende ziekten en plagen kennen en hoe je die op een natuurvriendelijke wijze te lijf kunt gaan. Wat zijn de nadelen van chemische bestrijdingsmiddelen en hoe herken je ze in de winkel?
Praktijk: Zelf plantenversterkende middelen maken, zieke planten zoeken, herkennen en natuurvriendelijk behandelen.

30 augustus les 7: onkruid herkennen
Theorie: Je leert onkruiden herkennen in het jeugd en volwassen stadium en in te delen in eetbaar/ niet eetbaar. Je leert de medicinale werking van enkele (on)kruiden kennen, maar ook hoe je omgaat met onwenselijke hardnekkige onkruiden.
Praktijk: Onkruiden verzamelen en verwerken tot een salade, pesto of…

27 september les 8: groenbemesters en oogst bewaren
Theorie: Wat zijn groenbemesters en waarom is bodembegroeiing belangrijk in het najaar en de winter. Je maakt kennis met verschillende groenbemesters en hun werking.
Verder gaan we in op het bewaren van fruit en de invloed van verouderingshormonen in planten op de bewaartijd. Hoe kun je zonder koelkast de bewaartijd zo lang mogelijk maken.
Praktijk: Groenbemester inzaaien.

25 oktober les 9: omgaan met nachtvorst
Theorie: Sommige planten hebben koude nodig om tot groei te komen. Andere gaan bij de eerste nachtvorst dood. Ook zijn er groenten die een groeiseizoen van 2 jaar hebben en overblijvende planten. Wat moet je doen om ze goed de winter door te krijgen? Wat zetten we nu nog in de grond en wat kun je laten staan voor de winter?
Praktijk: kennismaken met verschillende mulchmaterialen en mulch aanbrengen bij vorstgevoelige planten.