Cursus Ecologisch tuinieren; kraakvers eten uit eigen tuin

Stichting De Groene Vos organiseert in het komende voorjaar weer een cursus Ecologisch tuinieren. De inhoud van de cursus is ongeveer dezelfde als vorig jaar, alleen korter en compacter. De cursus is bedoeld om teelt van eetbaar groen in en buiten de wijk te stimuleren en om de stadslandbouw een impuls te geven.

Wie?

De cursus wordt gegeven door Manon Best
Zie ter inspiratie, www.moestuineducatie.nu

Wanneer?

De cursus vindt plaats op de zaterdagen 21 maart, 11 april, 25 april en 13 juni 2015

Steeds van 10.00 uur tot ca 13.00 uur in De Groene Vos, (Hommelseweg 41).
De praktijk vindt plaats op enkele stadslandbouwlokaties in Sint Marten.
Het maximaal aantal deelnemers is 10 personen, dus wees er snel bij.

Kosten

De kosten zijn € 65 per deelnemer, incl. boekje Ecologisch tuinieren voor beginners en hand-outs. Zaal, koffie en thee zijn voor rekening van de Stichting De Groene Vos.

Informatie en aanmelden

Nadere informatie en aanmelden kan bij voorzitter@duurzamewijk.nl, Jan Schreur (026-3514494) of bij De Groene Vos (026-7370041).

Doel cursus

De deelnemers kunnen met de aangereikte theorie en praktijk een klein ecologisch tuinontwerp maken voor teelt van groente en fruit.

Inhoud cursus

Les 1: Wat is ecologisch tuinieren en hoe richt je een ecologische tuin in?
Zaad-en plantkeuze bij ecologisch tuinieren, verschillen met gangbaar. Meerjarige en eenjarige eetbare gewassen, vergeten groenten, exotische gewassen en eetbare bloemen. Indeling van de tuin, rekening houdend met omgevingsfactoren, plantgrootte en plantafstanden, vruchtwisseling.
Inrichten van de tuin met oog voor biodiversiteit. Gebruik van natuurlijke materialen.

Les 2: Bodembewerking, bemesting, compost en mulchen
2015: Het jaar van de bodem. Waarom zorg voor de bodem? Wat heeft een bodem nodig om vruchtbaar te blijven? Mest of compost? Wat zijn de verschillen? Hoe kom je eraan? Hoeveel dien je toe en wanneer?
Bodembewerking, wel of niet spitten, zaaiklaar maken van de grond en het effect van mulchen.

Les 3: Verzorgen en beschermen van gewassen
Hoe houd je de planten in topconditie? Hoe geef je op een goede manier water? Welk steunmateriaal gebruik je bij klimmers? Hoe pak je problemen op ecologische wijze aan? Denk hierbij aan bescherming tegen seizoensinvloeden als hitte en kou, maar ook ziekten, plagen ( katten!) en onkruid.

Les 4: Oogsten en dan?
Welk deel van de plant oogst je? Meer oogsten en werk besparen door planten te laten hergroeien.
Voorkom braakliggende grond door goed te plannen. Wisselteelt, combinatieteelt, plantenfamilies, voor hoofd-en nateelt, groenbemesters.