IVN Arnhem en KNNV hebben dit voorjaar weer een aantal leuke cursussen, om meer van de natuur in en rond Arnhem te beleven en te weten komen.

De Groencursus

Voor nieuwsgierige mensen van 14 tot 100 jaar en is de leukste manier om de lente te beleven en de natuur in en om Arnhem beter te leren kennen. In 9 lesavonden en 7 excursies ben je bezig met uiteenlopende onderwerpen.
De verschillende (vak-)docenten brengen hun onderwerp op een eigen manier, die de nieuwsgierigheid prikkelt. Onderwerpen die aan bod komen zijn, het landschap aan de zuidkant van de Veluwe, zoogdieren, bomen, reptielen en amfibieën, planten, water, insecten, vogels, sprengen en landgoederen.  In een aantal lessen wordt gebruik gemaakt van levend materiaal.
https://www.ivn.nl/afdeling/arnhem/activiteiten/groencursus-voorjaar-0
is vol

De Insectencursus

Als navolg van het succes van vorig jaar, wordt opnieuw de insectencursus georganiseerd dit voorjaar.
De bevlogen cursusleider Wesley Zadelhof laat je kennismaken met deze grootste groep dieren. Je komt weer te weten over het gedrag en rol in de natuur, welke rol vervullen ze, belang van insecten voor het voortbestaan van de mensen. Er zijn 4 cursusavonden en 4 excursies inbegrepen.
https://www.ivn.nl/afdeling/arnhem/activiteiten/insectencursus-ivn-arnhem-2e-reeks-basiscursus

Moestuinieren

IVN-vrijwilligers en -beroepskrachten hebben samen de cursus Moestuinieren ontwikkeld. Aan bod komt: voorzaaien, zaaien, zaaiplan maken, begeleiding tijdens de groeiperiode, aandacht voor bevruchting, wat kun je oogsten en wanneer, bemesting van de grond. Ook in Arnhem gaat deze cursus voor de beginnende moestuinder weer draaien! De IVN-cursus Moestuinieren wordt wederom verzorgd door Henk Boesveld bekend als docent bij (moes-)tuinverenigingen, bevlogen gastpresentator bij natuur- en milieubijeenkomsten en gedreven moestuinder.
https://www.ivn.nl/afdeling/arnhem/activiteiten/cursus-moestuinieren-ivn-arnhem

Wilde Plantencursus

De afdeling Arnhem van de KNNV organiseert al sinds meer dan twintig jaar jaarlijks een cursus Wilde Planten. Inmiddels hebben meer dan vijfhonderd mensen deze cursus gevolgd. Hoofddoel van de cursus is deelnemers te leren hoe ze met behulp van een flora zelf de naam van wilde planten kunnen vinden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan bod zoals de bouw van planten, de voortplanting, de relatie met insecten en de systematiek. Verder is er ruimte voor bewondering  en verwondering. De volgende cursus wordt gegeven in de periode begin april tot half juni 2018.
https://www.knnv.nl/afdeling-arnhem-eo/nieuws/cursus-wilde-planten-knnv-arnhem