Zestig bedrijven hebben een handtekening gezet onder het convenant Duurzame Kleding en Textiel; ze verkopen eerlijke kleding of willen dat binnen vijf jaar gaan doen.

Onder leiding van minister Ploumen van Buitenlandse Handel presenteerde het kabinet samen met tien maatschappelijke organisaties een lijst van tientallen bedrijven die eerlijke kleding verkopen of dat binnen enkele jaren willen gaan doen.

In het convenant spreken bedrijven, organisaties en de overheid af samen het textielproductieproces in ontwikkelingslanden door te lichten en te verduurzamen. De bedrijven gaan het komende jaar de risico’s op misstanden in hun keten in kaart brengen en stellen daarna een plan van aanpak op. De plannen worden beoordeeld door een onafhankelijk secretariaat bij de Sociaal Economische Raad en een stuurgroep.

Ploumen: “De kracht van het convenant is dat we niet alleen afspraken maken over wat we gaan doen, maar ook over hoe we de voortgang gaan controleren en elkaar gaan aanspreken op onze resultaten. Het convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dankzij dit convenant zullen de arbeidsomstandigheden in textiellanden verbeteren en kunnen Nederlandse consumenten in heel veel winkels terecht voor schone kleding.’ Om de slagkracht nog verder te vergroten werkt Ploumen met een aantal Europese lidstaten aan een kledinginitiatief op Europees niveau.

Kleding in de Bloei!gids

Voordat alle bedrijven die zich aangesloten hebben bij het initiatief eerlijke kleding in de rekken hebben hangen, zijn we jaren verder. Gelukkig vind je in Arnhem adressen waar je nu al terecht kunt voor eerlijk kleding! Ontdek het in onze Bloei!gids.

Help mee met onze Bloei!gids; mis je een adres in de Bloei!gids? Laat het ons weten! We willen graag een zo compleet mogelijke gids krijgen.