Allerlei ideeën borrelden op tijdens de bijeenkomst afgelopen dinsdag met parkliefhebbers over de uitbreiding van het buurtinitiatief Coehoornpark. Het was een geweldige opkomst! Oude tijden herleven van destijds de aanleg van het nieuwe park op een braakliggend terrein. Ideeën kwamen voorbij als het maken van compost met de buurt tot meer zitgelegenheid in het park. En we gaan van start!

Op zaterdag 6 mei vanaf 11.00 uur gaan we ‘klussen in het park’, zoals reparatie meubels op terras, afscheiding composthoop, onkruid wieden, schilderen van de rioolbuizen, gras maaien, moestuinen spitten. Iedereen is van harte welkom! En op dinsdag 9 mei worden o.a. de tegels van het schoolplein eruit gehaald door de mensen van het leerwerkbedrijf van Bijsterveldt en Daamen. Hulp komt van alle kanten, Struyk Verwo stelt prachtige waterdoorlatende tegels ter beschikking en van Natuurcentrum Arnhem krijgen we een lading planten voor in de moestuin. Samen gaan we er weer iets moois van maken!