Is het mogelijk een tijdelijk project als De Coehoorn te verduurzamen? Met deze uitdagende vraag als uitgangspunt, zijn Paul de Bruijn en Peter de Groot van Coehoorn Centraal aan de slag gegaan met buurtgenoten, ondernemers in de wijk en andere belangstellenden.
Coehoorn Centraal huurt tijdelijk van de gemeente 7 panden, die ze onder voorwaarden weer verder mogen onderverhuren aan creatieve bedrijven. Voor 85% zijn de panden al gevuld met bedrijfjes in de sectoren, mode, communicatie, design, grafisch ontwerp, architectuur, food.
Een groot deel van de kosten gaat op in energiekosten. Dat moet anders.

Vier doorbraken forceren

Om dit vorm te geven is er een andere manier van denken nodig. Omdat het gaat om een tijdelijk project van 5 jaar zijn standaard bussinessmodellen niet rendabel. De terugverdientijd is daarvoor te kort.
Als het lukt om toch een rendabel idee uit te voeren dat een energiebesparing met zich mee brengt, dan is dat overal toe te passen.
Met een voorbereiding van enkele maanden en na een paar brainstormsessies op 1 december 2014, worden ’s avonds de resultaten al zichtbaar.

Mogelijk:

– Een kas op het dak
– Isolatie
– Zonnepanelen voor de buurt
– Een duurzamere manier van stoken gecombineerd met een forse energiebesparing

Meer weten en meehelpen? volg de ontwikkelingen op de website van De Doorbraak