Na eerdere berichten dat Coehoorn gaat stoppen met het buurtproject, is er nu door de gemeenteraad een enorme steun gegeven. De gemeenteraad heeft 20 juni 2018, met een overweldigende meerderheid vóór de motie van GroenLinks, D66, PvdA en VVD gestemd. Naast de indieners van de motie stemden SP, Arnhemse Ouderenpartij, Christen Unie, Arnhem Centraal en de PvvD vóór de motie om Coehoorn Centraal nu actief door te ontwikkelen tot creatieve wijk.
Hiermee heeft de raad de in oktober 2017 vastgestelde raadsbrief concreter ingevuld, waardoor er meer garanties ontstaan dat het gebied ook daadwerkelijk in het creatieve Coehoorn-DNA verder wordt ontwikkeld en het park zoveel mogelijk in omvang en ‘Berlijns’ karakter zal worden behouden.

De stichting begon haar project in de loop van 2013, en kreeg van de gemeente een periode van 5 jaar om haar ambities waar te maken.
Naarmate de tijd vorderde bleek het project een succes. Niet alleen waren er 80 ondernemers in Coehoorn Centraal verenigd, ook de grote belangstelling van andere gemeenten en onderzoeksinstituten sterkten de initiatiefnemers in hun vertrouwen in de toekomst na 1 september 2018. Ook was er een sterk stimulerende ondernemerscommunity van zo’n 90 startende en succesvolle ondernemers ontstaan.
Daarnaast groeiden een aantal ondernemers uit tot werkgevers van betekenisvolle omvang. Hun successen reiken inmiddels tot ver over de grenzen. De vraag naar vestiging in Coehoorn was tot afgelopen week nog steeds hoog, ook al waren alle werkplekken bezet en de toekomst onzeker.

Het projectcafé Stella by Starlight groeide uit tot de grootste werkgever van Coehoorn, maar vooral tot een ontmoetingslocatie voor studenten, buurtbewoners, ondernemers, bezoekers uit Arnhem en elders. Velen koesterden het ‘Berlijnse sfeertje’.
Dat gold ook voor het Coehoornpark. De vrije inrichting, met een licht ‘Berlijnse slag’ werd door velen erg op prijs gesteld.

lees hier het eerdere bericht over het stoppen van Coehoorn:
“Dit besluit valt ons heel erg zwaar. Vijf jaar toegewijd werk dat zo eindigt.
Een stad met een project dat andere steden, (veel gemeenten zijn bij ons op bezoek geweest) maar al te graag zouden willen hebben, wordt door Arnhem achteloos het moeras in geloodst.Maar er is ook een andere kant. Iedereen die dit project tot dit punt heeft gebracht kan trots zijn op dit voor iedereen overweldigende succes. Ons Coehoornteam, onze ondernemers, de buurt.

De landelijk opererende LSA (vereniging van bewonersinitiatieven) beschouwt Coehoorn Centraal als het meest krachtige burgerinitiatief van Nederland. De stichting is teleurgesteld over de opstelling van een deel van de betrokken ambtenaren. In plaats van naast de initiatiefnemers te gaan staan, werd een heel onderhandelingstraject opgetuigd die de stichting noopte om extern specialisten in te huren. Daar waar Coehoorn staat voor visie, ambitie, ondernemerschap, innovatie, en gezamenlijkheid ervaarden wij vaak het tegenovergestelde op het stadskantoor. Op deze wijze is het voor een burgerinitiatief niet langer op te brengen te moeten strijden tegen een groot gemeentelijk apparaat waarbij diensten vaak ook tegengestelde belangen hebben.

Dit proces begon al te laat, maar de doorloop ervan kostte zoveel tijd, dat het project niet op tijd de noodzakelijke zekerheid kon verkrijgen om een forse financiële investering voor de aankoop van de panden te kunnen rechtvaardigen.
De stichting zal in nauw overleg met de ondernemers de afronding van het project organiseren en zorgdragen voor een tijdige ontruiming van de panden.Het stopzetten van het project zal grote gevolgen hebben voor de ondernemers die gedwongen zullen moeten uitzien naar andere werkruimte. Het is de vraag of deze ondernemers allemaal voor Arnhem behouden kunnen worden.”

Het bestuur

https://www.coehoorncentraal.nl/2018/05/29/coehoorn-centraal-stopt-per-1-september/