DE KLIMAAT-NEUTRALE STAD
CASA-college met Marjan Minnesma

Op dinsdag 11 december sluit Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, het jaarthema CASA VISTA af met een vlammend betoog; hoe kan Nederland voor 2030 energieneutraal worden?

Minnesma, die al jaren achtereen wordt verkozen tot een van de meest duurzame Nederlanders, was onlangs nog volop in het nieuws vanwege de klimaatzaak die Urgenda met honderden mede-eisers in 2015 had aangespannen. Op 9 oktober jongstleden stelde het Hof in Den Haag hen wederom in het gelijk: de Nederlandse Staat moet voor eind 2020 de uitstoot van broeikassen met 25% terugdringen om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Tijdens het CASA-college zal Minnesma ingaan op de noodzaak van een snelle energietransitie en schetsen hoe Nederland nog voor 2030 energieneutraal kan worden. De focus ligt hierbij op onze gebouwde omgeving en de fysieke ontwikkeling van de stad. We moeten anders gaan wonen, anders eten, anders reizen, anders produceren en anders energie opwekken. De energietransitie is volgens Minnesma immers niet alleen een opdracht voor de overheid, maar voor de hele maatschappij.
En dat zijn wij…


Datum: dinsdag 11 december

Aanvang: 20.00 uur, deuren open vanaf 19.30 uur

Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20

Entree: 5,- euro, gratis toegang voor studenten en leden van de CASA-sociëteit

bron: CASA