Dinsdag 8 november organiseert CASA Arnhem een avond met als thema ‘Publieke werken’. In Arnhem zijn er diverse burgerinitiatieven die zich ontfermen over de openbare ruimte. Hoe gaat dit in de praktijk en wat kunnen we van elkaar leren?

Van plantenbak tot pop-up park, betrokken burgers ontfermen zich steeds vaker over de openbare ruimte van hun eigen buurt of zelfs de gehele stad. Gelukkig zijn er in Arnhem veel van deze burgerinitiatieven, want onder het motto ‘Van Wijken Weten’ treedt de lokale overheid steeds meer terug.

Hoe werkt dit beleid tot nu toe in de praktijk? Waar liggen kansen en waar de valkuilen? Wie zorgt ervoor dat onze openbare ruimte niet versnipperd? Wat is de (nieuwe) rol van de ruimtelijk ontwerper?

Over deze vragen praten we op dinsdag 8 november met Geert Ritsema (wethouder Ruimtelijke Ordening & Regelgeving) en Paul de Bruijn, een van de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal. Hoofdspreker is de Rotterdamse landschapsarchitect Marieke de Keijzer. Zij laat inspirerende voorbeelden zien uit de stad die al jaren landelijk voorop loopt op het gebied van burgerparticipatie in de openbare ruimte. Daarnaast kijken we naar enkele bijzondere projecten in Arnhem met architect Wilbert de Haan, initiator en ruimtelijk ontwerper Willem Jakobs en landschapsarchitect Daphne van der Wal.

Binnen het jaarthema Plein Public richt CASA zich in 2016 op de publieke ruimte en de inrichting daarvan. Hoe kunnen we Arnhem nog mooier, groener en toekomstbestendiger maken?

Datum: dinsdag 8 november
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20 (let op: ingang is verplaatst!)
Entree: 5,- euro, studenten en leden van de CASA-sociëteit gratis