De gemeente is van plan om 8 bomen te kappen in Park Lauwersgracht bij Musis. De reden waarom de gemeente dit zo graag wil, lijkt in strijd met het voornemen om een beter klimaat te creëren.

Volgens actiegroep Werkgroep Behoud Bomen Arnhem, is er helemaal niks mis met de acht bomen die de gemeente Arnhem van plan is om te kappen in het park bij de Lauwersgracht. Ze zijn niet ziek. Ze dreigen niet om te vallen en ze staan niet in de weg. Toch wil de gemeente ze weg hebben. Uw handtekening is nodig om de Gemeente Arnhem te laten weten dat u wilt dat er anders wordt omgegaan met onze oude bomen.

Ben je van mening dat de bomen moeten blijven staan in het park Lauwersgracht,
dan kun je de petitie tekenen.

Teken de petitie

Gemeente houdt vast aan bomenkap

Dinsdag 10 juli bleek uit de zitting van de bezwarencommisie dat de Gemeente Arnhem vasthoudt aan de kap van 4 bomen in het Lauwersgrachtpark. RTV Arnhem sprak met burgers die bezwaar aantekenden.

Geplaatst door RTV Arnhem op Vrijdag 13 juli 2018