Bomen geven een groene uitstraling aan de stad, brengen verkoeling en brengen zuurstof in de lucht. Bomen horen bij Arnhem. Toch maken diverse Arnhemse burgers zich zorgen over het kapbeleid.
Naar aanleiding van de mogelijke kap van enkele bomen in park Lauwersgracht bij Musis Sacrum is er een protestbeweging tot stand gekomen, om deze bomen te behouden. Het gaat niet alleen om de bomen in het park, maar om de zorg over het kapbeleid van alle bomen in Arnhem.Vanaf 2014 is het kapbeleid veranderd. Er hoeft geen vergunning meer aangevraagd te worden voor het kappen van bomen. Alleen voor de bomen die op de bomenmonumentenlijst staan, maar dat zijn er slechts 800 van de vele duizenden bomen die Arnhem telt. Worden er nu niet veel meer bomen gekapt dan nodig? Het kan zo gebeuren dat als je terug komt van een paar dagen weg, de bomen achter je huis er niet meer staan.Bij projectontwikkeling staan bomen in de weg en de kans dat er meer bomen gekapt worden dan aanvankelijk aangegeven is reeel aanwezig.

Oproep

De werkgroep Behoud Bomen Arnhem wil graag inzicht krijgen in de afname van bomen na de afschaffing van de kapvergunning in 2014. Er is nooit een nulmeting geweest. Deel dit bericht en nodig mensen uit je omgeving uit de 6 vragen te beantwoorden.
Maak een foto van de plek waar eerst een boom stond en nu gekapt is.
Welke straat, welke wijk, in welk jaar is de boom gekapt?Is er een boom voor teruggeplant. Hoeveel bomen zijn er teruggeplant?
Het doel is om inzicht te krijgen in afname van bomenbestand na 2014.

Nieuw beleid

Omdat ook het nieuwe gemeentebestuur het belang van de bomen onderschrijft, wordt het Arnhemse bomenbeleid onder de loep genomen. Om dit te realiseren wil het college samen met inwoners en belangengroepen de spelregels over hoe we in Arnhem omgaan met bomen tegen het licht houden. Wat eruit moet komen is een nieuw bomenbeleid waar Arnhem achter staat. De gemeentelijke organisatie gaat een traject uitstippelen om samen met Arnhemse belangengroepen tot een nieuw beleid te komen.

Ondertussen moeten we alert blijven op bomen die alsnog gekapt dreigen te worden.
Gelderse Natuur en Milieufederatie geeft burgers tips als jet het niet eens bent met bomenkap