Arnhem wil met haar bewoners in gesprek over hoe om te gaan met de bomen in Arnhem. Er is discussie ontstaan over bomenkap in Arnhem en de wens is om het bomenbeleid anders te regelen. Wat gaat er goed, wat niet, hoe zou het dan wel moeten. Er is de komende maand uitgetrokken om tot een nieuw bomenbeleidsplan te komen. Daarvoor zijn er diverse bijeenkomsten gepland en er is een inspraakwebsite – bomenplanarnhem.nl –  online gezet.

Eerste bijeenkomst in Molenplaats

De eerste bijeenkomst was op 13 maart (nationale bomenplantdag). Er was een grote opkomst in Molenplaats Arnhem. Wat zijn de thema’s waarover gesproken moet worden tijdens het stadsgesprek. De meningen liepen uiteen van een totaalverbod op bomenkap, niet kappen van gezonde bomen tot andere ideeen waar bomenkap juist nodig zou zijn.
Afgesproken werd dat de vervolgbijeenkomsten op locaties buiten zouden zijn, zodat we de situatie ter plekke kunnen bekijken.

Online meepraten

Er is een speciale website ingericht waarop ook jij je mening kan geven, wat jij belangrijk vindt voor het bomenbeleid.
Alle meldingen worden meegenomen in het proces.
Draag bij aan de discussie op de themapagina
Denk mee over het bomenplan

Vervolgbijeenkomsten

Over verschillende thema’s wordt tijdens boompicknicks verder doorgepraat. De picknicks vinden in de avond plaats op 9 april, 16 april, 23 april en 7 mei. Aanmelden kan via de boompicknick-pagina

datum:  9 april     onderwerp:   Wat is je doel als stad  locatie:  Theehuis Moscowa
datum:  16 april     onderwerp:   Hoe realiseren we de doelen  locatie:  De Coehoorn
datum:  23 april     onderwerp:   Wie beslist, wie heeft de rol?:  Theehuis Moscowa
datum:  7 mei     onderwerp:   Terugkoppeling opbrengsten stadsgesprekken:  Theehuis Moscowa