Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst’Bomen over bomen’
Geachte heer, mevrouw.
Graag nodig ik u uit voor de startbijeenkomst ‘Bomen over bomen’; stadsgesprekken over een nieuw
bomenbeleid voor Arnhem, op woensdag 13 maart 2019.
Nieuw bomenbeleidsplan
Arnhemmers houden van hun bomen. Niet voor niets staat onze stad bekend als één van de meest
groene steden van Nederland. En daar zijn we trots op! Samen met Inwoners en andere
belanghebbenden wil de gemeente de komende maanden praten over een nieuw bomenbeleidsplan.
Een aantal mensen krijgt rechtstreeks een uitnodiging voor de startbijeenkomst. U bent er daar één van.
Wij zouden uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.
Bomen over bomen
Op 13 maart is het Nationale Boomfeestdag. Een prima dag om te Bomen over bomen. In Molenplaats
Sonsbeek (Zijpendaalseweg 24a) organiseert de gemeente van 18.30 – 22.00 uur een startbijeenkomst
‘Bomen over bomen’. Deze maakt onderdeel uit van een reeks van stadsgesprekken over het nieuw te
ontwikkelen bomenbeleid. Tijdens deze bijeenkomst kunnen Arnhemmers meepraten over het nieuwe
bomenbeleid van de gemeente Arnhem. Inwoners en organisaties bepalen die avond ook de
gespreksonderwerpen waarvan zij vinden dat er in de volgende bijeenkomsten, de boomcafés, dieper op
in moet worden gegaan. Deze volgende bijeenkomsten vinden plaats in april en mei. leder boomcafé
wordt op een andere locatie in Arnhem gehouden.
Opzet van de startbijeenkomst op 13 maart
De bijeenkomst krijgt de vorm van een talkshow. Inwoners, deskundigen, belangen- en actiegroepen en
medewerkers van de gemeente gaan met elkaar in gesprek over:
• het algemeen belang van bomen;
e klimaat en duurzaamheid;
O leefbaarheid en belangen en
O beheer en onderhoud, Invloed en communicatie over bomen.
stadskantoor-Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem Telefoon 0900-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl
Zaaknummer: 333433 Pagina: 2
Vervolg
Na de boomcafés worden alle ideeën verzameld. Deze ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen
het nieuwe bomenbeleid. In juni krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling van het nieuwe concept
beleid en wordt het plan aan de raad aangeboden ter vaststelling.
Aanmelden en extra Informatie
Aanmelden voor de startbijeenkomst op 13 maart kan door een e-mall te sturen naar
boiTienplan@arnhem,nl, Meer informatie over het nieuwe bomenbeleidsplan is te vinden op
www,arnhem,nl/bomenplan.
Met vriendelijke groet,
Wethouder
Stadslontoor-Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem Telefoon