Donderdag 5 juni 20.00 – 21.30 uur
Geen saaie presentaties, maar een mooie film, liederen en leuke verhalen die je dichter bij de bodem brengen waar je als Arnhemmer en Gelderlander op leeft, recreëert, van eet en uit drinkt en geniet. Het leert je over de archeologie in de stad en specifiek waar Rozet is gebouwd. Maar ook het Bodemleven in Arnhem, – Bodemvruchtbaarheid in Nederland en de wereld en geomorphologie en alles inzoemend naar Gelderland en Arnhem

De aan ARTEZ afgestudeerde sopraan Tineke Roseboom zingt enkele liederen die een relatie hebben met het thema.

Lezing 1 ‘Aan de rand van de stad’ – Archeologisch onderzoek Rozet
*Martijn Defilet, Stadsarcheoloog Gemeente Arnhem

Voorafgaand aan de bouw van een misschien wel toekomstig monument (Rozet) is gedurende een periode van vijf weken archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ruim 2000 m2 is tot een diepte van 4 onder maaiveld onderzocht op sporen uit het verre verleden. Hoe laat de bewoninggeschiedenis zich op deze locatie, de overgang van stuwwal naar Rijndal, reconstrueren? Kunnen we in termen van vroege stadsontwikkeling spreken van een centraal of meer perifeer gelegen deel? En hoe passen de onderzoeksgegevens in de reconstructie van Arnhems vroege vestingwerken? Op deze en gerelateerde vragen wordt tijdens de lezing ingegaan.

Lezing 2. ‘De wereld van de bodem en de bodems van de wereld’
*Stephan Mantel, Wereldbodemmuseum, ISRIC-Wageningen

Van de vulkanische bodem uit IJsland tot en met de en diep zwarte bodem uit de Oekraïne, ze zijn te zien in Gelderland, in de schatkamer van de bodems van de wereld: het wereldbodemmuseum op de Wageningen Campus. Curator Stephan Mantel neemt u in zijn voordracht mee op excursie langs bodems van de wereld. Van wereldschaal tot landschapsniveau; er zijn grote verschillen in bodems en de aanverwante bodemeigenschappen. De bodem is een van de essentiële componenten van de natuur dat leven op aarde mogelijk maakt en het heeft een rol van betekenis in thema’s van belang zoals voedselproductie, waterberging, opslag van broeikasgassen en hergroei van regenwoud. Deze functies worden negatief beïnvloed door bodemaantasting die door de mens is veroorzaakt. Tegelijkertijd past de mens slimme strategieën toe om land productief te maken en te houden. De (mate van) bodemaantasting wordt mede beïnvloed door factoren als toenemende bevolkingsdruk, armoede, de mobiliteit van mensen en de verandering van klimaat(patronen).

Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Aanmelden op website Rozet, toegang is € 3,50

Website: https://arnhem.biblio-shop.nl/activiteiten/1/all

Organisatie: Gemeente Arnhem en IVN Arnhem