Honden deden er hun behoefte, er slingerde vuilnis rond; enkele bewoners van de Willem Barendszstraat vonden dat er iets moest gebeuren aan de groenstrook in hun straat. Ze dienden bij het wijkplatform een plan in en wachtten in spanning af of er vanuit het wijkbudget geld voor beschikbaar zou komen. Tot hun grote blijdschap gaf het wijkplatform groen licht. Onder deskundige begeleiding verwijderden de bewoners het gras, spitten de grond om en plantten er struiken. Afgesproken werd dat de bewoners bij toerbeurt de struiken vrij maken van zwerfvuil en dat de gemeente de struiken zal onderhouden. Het resultaat mag er zijn, gezamenlijk is er mooi werk verricht!

Bron: www.arnhemse-broek.nl

Willem Barentszstraat