Het kappen van bomen is in Arnhem tegenwoordig vergunningvrij, met uitzondering van 800 bomen en een reeks door bestemmingsplannen beschermde bomen. Onduidelijke informatie leidt soms echter tot ongelukken. De digitale kaart van 800 beschermde bomen is daartoe verbeterd in opdracht van wethouder Ine van Burgsteden.

Onterecht gekapt

“Wij vinden het bijzonder vervelend dat er bomen onterecht en zonder vergunning zijn gekapt”, reageert wethouder Ine van Burgsteden (CDA) op vragen van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van incidenten.

Actualisatie nog niet klaar

Wie op straten inzoomt krijgt inlichtingen over soort, plantjaar en beschrijving van een waardevolle boom of struik. De beloofde actualisatie met correcties is nog niet afgerond. Van Burgsteden roept de hulp van het publiek in om de kaart up-to-date te houden. De zoektocht naar ambtelijke capaciteit om dat zelf te controleren blijkt erg lastig. De afschaffing van de kapvergunning was juist bedoeld om op personeelskosten bij de gemeente te bezuinigen.

Bron: De Gelderlander