Landelijk en internationaal staat het basisinkomen in de belangstelling. In Coehoorn Live een debat over het basisinkomen. Welke stappen kunnen we in Arnhem nemen om invoering te realiseren?

Wat is een basisinkomen?

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.
De meningen zijn nog verdeeld over de ideale hoogte van een basisinkomen.

Interview: Frans Kerver, 1e Nederlander met een basisinkomen.

Gesprek o.l.v. Paul de Bruijn over de vraag:
verandert een basisinkomen je leven?

met Bram Kluen, Jeanine Verhagen en Tom Kortbeek.

Presentatie: Mark Koenders (Groen Links) en Leo de Groot (PvdD) lichten hun Arnhems initiatief Basisinkomen toe.

Entree: € 2, / Aanmelden gewenst:

live@coehoorncentraal.nl