Gemeente Arnhem, De Groene Vos en Rozet maken zich van 9 februari t/m 10 april sterk voor een plasticvrij Arnhem. Onder de noemer ‘Arnhem Plasticvrij?’ willen zij samen met de Arnhemse inwoners en bedrijven het probleem van de plastic soep ter discussie stellen en zoeken naar duurzame alternatieven.

In de vorige eeuw werd plastic met veel enthousiasme in gebruik genomen. Het heeft in hoog tempo veel materialen vervangen, want plastic is makkelijk in het gebruik en goedkoop. Maar plastic heeft ook veel nadelen. Zo is het lastig te recyclen en nauwelijks afbreekbaar. En dat zorgt voor problemen: jaarlijks komt ruim 6,4 miljoen ton plastic in de zee terecht en daarmee ook in onze voedselketen.

Het event ‘Arnhem Plasticvrij?’ geeft een confronterende realiteit weer van de maatschappelijke gevolgen van plastic afval.

Tentoonstelling

Met de internationale tentoonstelling ‘Out to sea?’ in Rozet kom je in confrontatie met de realiteit: plastic is een niet te negeren probleem. Mogelijke oplossingen worden onderzocht om de oceaan nu en in de toekomst plasticvrij te krijgen aan de hand van het motto reduce, reuse, recycle.
9 februari t/m 10 april worden er allerlei activiteiten rondom plastic georganiseerd in de stad.

Educatie: workshops en activiteiten

Om de vertaling naar de eigen leefwereld te kunnen maken, worden er rondom de centrale tentoonstelling activiteiten georganiseerd in verschillende Arnhemse wijken en op scholen. Leerlingen bezoeken de tentoonstelling, gaan zelf aan de slag in workshops op school en nemen deel aan opruimacties in de stad of langs de Rijn. De Activiteiten spelen in op bewustwording en educatie van jong en oud.

Zijn er ook oplossingen voor al dat plastic?

Met deze vraag zijn verschillende partijen – bedrijven, ontwerpers/kunstenaars, maatschappelijke organisaties en/of kennisinstituten in Arnhem, actief betrokken bij innovaties en ontwikkelingen rond hergebruik. Ze gaan aan de slag met de vraag hoe we met deze ontwikkelingen en innovaties de plastic soep problematiek kunnen oplossen.

Afval kunst

De tentoonstelling wordt aangevulde met hedendaagse kunstenaars. Ze gebruiken plastic als materiaal stellen de plastic thematiek aan de orde.
Jelijn Verhoeven werkt met plastic Flessen, bakjes, dingen, die gevonden zijn op straat of waar dan ook. Daarmee bouwt ze haar objecten en zo ontstaan ongecompliceerde sculpturen in vrolijke kleuren.