Vanaf 1 januari kunnen inwoners uit Arnhem die participeren in burgerinitiatieven voor vragen en advies terecht bij een servicepunt. De gemeente start daarvoor een zogenoemd Shared Service Center.

Arnhemse burgerinitiatieven, voor bijvoorbeeld projecten gericht op het welzijn van ouderen of energiebesparing, kunnen in 2019 voor advies over hun bedrijfsvoering terecht bij een speciaal servicepunt. Bijvoorbeeld met vragen over juridische ondersteuning bij het opstellen van leveringsvoorwaarden of wat te doen als een penningmeester ziek is.

Voordeel Shared Service Center

Volgens de gemeente zouden de initiatieven daarmee een grotere kans van slagen krijgen en worden dankzij de ondersteuning vanuit het servicepunt geld en energie bespaard. ‘Deskundige ondersteuning is duur. Met veel kunst- en vliegwerk zoeken burgerinitiatieven daarom op dit moment naar eigen oplossingen, met als risico onvoldoende continuïteit, verspilde energie en minder kwaliteit.’

Ook moet het servicepunt ‘ontlasten’. Wethouder Martien Louwers: ‘Vrijwilligers die actief zijn in hun buurt, bijvoorbeeld met een sport- en spelmiddag voor kinderen of ondersteuning aan mantelzorgers, willen vooral dáár mee bezig zijn. Voor een verzekeringsvraagstuk of iets dergelijks hebben zij vaak de kennis niet in huis. Ik hoop dat mensen het Shared Service Center snel weten te vinden met de voor hen als lastig ervaren bedrijfsvoeringsvragen.’ Volgens de wethouder hebben vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven aangegeven dat er behoefte is aan deze voorziening.

Slimmer samenwerken

Het Shared Service Center is opgezet als stichting. Het wordt volgens de gemeente een laagdrempelig contactpunt dat hulp biedt ‘in de vorm van meedenken, uitzoeken, adviseren, oplossen of doorverwijzen naar een deskundige’. Arnhem maakt er vier jaar lang jaarlijks een subsidiebedrag van 100.000 euro voor vrij.

bron: https://www.gemeente.nu/dienstverlening/arnhem-ondersteunt-burgerinitiatieven-met-servicepunt/