De gebruikers van stadswarmte in Arnhem zullen er niets van merken, maar met ingang van het volgend jaar belasten zij het milieu nog minder dan nu. Hun energie komt dan uit de Duivense vuilverbranding in plaats vanuit de gasgestookte centrale op de Kleefse Waard. Daarmee voldoen Arnhem in één klap ruimschoots aan zijn eigen doelstelling om de jaarlijkse CO2-emmissie met 6.000 kiloton te verminderen.
Energie uit afval is in Duiven en Westervoort al decennia bekend. Met de hitte van de oven verhit Nuon water, waarmee in beide Liemerse plaatsen tienduizend woningen verwarmd worden. Het water komt in pijpleidingen onder hoge druk (met een temperatuur van 120 graden) vanaf de verbrandingsoven naar de woningen toe en loopt daar door de warmtewisselaars waarmee het huis en het drinkwater op temperatuur worden gebracht. Met het AVR-water zelf komen de bewoners niet in aanraking; het stroomt door een andere buis terug naar de oven, om daar opnieuw opgewarmd te worden. Ook in Arnhem bestaat zo’n systeem, maar dan gestookt met restwarmte van de gascentrale die energie levert aan bedrijven op de Kleefse Waard. Daarop zijn drieduizend woningen aangesloten in Schuytgraaf en duizend andere adressen (waaronder de HAN-campus, flats in Presikhaaf, flats in Elderveld en het Ohragebouw) elders in de stad. Ze moeten wel in de buurt staan van de bestaande hoofdleiding van het stasdsverwarmingsnet. Ook deze gasgestookte stadsverwarming levert CO2-reductie op; Arnhem realiseert er al 70 procent van zijn doelstelling mee.
In het nieuwe jaar koppelt Nuon de Arnhemse stadsverwarming af van de centraal op de Kleefse Waard en sluit haar aan op de Duivense afvalverbranding. Naast het AVR-gebouw komt een nieuw gebouw met grote pompen om het water naar Arnhem te dirigeren. Het bouwbedrijf HAK is sinds kort bezig met de aanleg van de pijplijnen (heen en terug) tussen AVR en Kleefse Waard. Die gaan de grond in, behalve bij de passage van de IJssel; dan hangen de leidingen onder de brug van de A12. Het traject gaat grotendeels door de uiterwaarden. Om te voorkomen dat het verkeer wordt gehinderd, wordt een tunnel geboord voor de leiding onder de Rivierweg (bij de AVR) en onder de Pleijroute (bij de Kleefse Waard).
Met de uitbreiding van het systeem gaat ook de capaciteit van het gezamenlijke stadsverwarmingsysteem van Duiven, Westervoort en Arnhem van dertig naar veertig mega Watt. Dat schept de mogelijkheid voor nog eens vierduizend huishoudens en honderd bedrijven om zich aan te sluiten.

Stadsverwarming
– De aansluiting van het Arnhemse stadsverwarmingsnet op de AVR kost 19 miljoen euro
-De capaciteit van de AVR gaat door de uitbreiding van 30 naar 40 megaWatt. Desgewenst kan de AVR maximaal 70 megaWatt leveren. Dan moet de installatie voor de verspreiding van het warme water wel worden uitgebreid.
– In Schuytgraaf en Westervoort staan hulpcentrales. Die komen alleen in actie bij een grote energievraag.
-Van de 3,6 miljoen Nederlandse huishoudens maakt slechts ongeveer 4 procent gebruik van stadswarmte: circa 125.000 huishoudens
– Stadswarmte bestaat vooral in stedelijke gebieden, waar immers de centrales en afvalovens staan

Bron: De Gelderlander vrijdag 28 maart 2014


documentaire van Mark den Hoed: